Voorziening onverwijlde bijstand

images (25)

Voorziening onverwijlde bijstand
De gemeente beslist of u een bijstandsuitkering krijgt en eventueel een voorschot. Voor de aanvullende bijstand voor ouderen (Aanvulling Inkomensvoorziening voor Ouderen oftewel AIO) neemt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) deze beslissing.

U heeft een uitkering aangevraagd, maar u krijgt in de tussentijd geen voorschot van de gemeente? Of zij geven u te weinig voorschot voor bijstand of de aanvullende bijstand voor ouderen (AIO) van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U kunt dan gebruik maken van de voorziening onverwijlde bijstand. U dient een verzoek in bij de provincie waar u woont.

Bijstand vraagt u aan bij de gemeente. De gemeente neemt het besluit over het verlenen van bijstandsuitkeringen. Heeft de gemeente niet binnen 4 weken hierover beslist? U ontvangt dan een voorschot op de uitkering. Dit voorschot verrekent de gemeente later met uw uitkering. De aanvullende bijstand voor ouderen (AIO) vraagt u aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Is uw totale inkomen vanaf uw AOW-leeftijd lager is dan het minimuminkomen? Dan vult de AIO uw inkomen aan tot het minimuminkomen. Geeft de gemeente of SVB u geen voorschot? Of is het voorschot te laag? Vraag dan bij de provincie een voorziening onverwijlde bijstand aan. Geeft de provincie u gelijk? De gemeente of SVB moet dan onmiddellijk het voorschot geven of verhogen. 

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de voorziening onverwijlde bijstand, gelden de volgende voorwaarden:

  • u heeft een bijstandsuitkering aangevraagd bij de gemeente of;
  • een aanvullende bijstand voor ouderen (AIO) aangevraagd bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

En daarnaast geldt:

  • De gemeente of de SVB heeft nog niet beslist op de aanvraag. U heeft de uitkering minstens 4 weken geleden aangevraagd;
  • De gemeente geeft u geen of een te klein voorschot;
  • U heeft het voorschot dringend nodig en kunt niet langer wachten.

Aanpak
U vraagt de onverwijlde bijstand schriftelijk aan bij de provincie waar u woont. U mag iemand anders machtigen. Dit houdt in dat iemand anders de aanvraag voor u mag schrijven.

Bezwaar en beroep
U kunt geen bezwaar maken tegen de beslissing van de provincie.

KRL helpt u graag verder
Heeft u specifieke vragen over de voorziening onverwijlde bijstand of wilt u juridisch advies? Voor meer informatie? Bel met ons via telefoonnummer: 0499 – 21 65 47 (ma t/m vr 09.00 uur – 17.00 uur) of mail naar: info@krl-juristen.nl.
Zaak aanmelden, klik hier.

KRL komt gratis op voor uw recht. Met de KRL-experts komt u verder, met raad en daad!

Deel deze pagina via: twitter
Volg ons via: twitter