Voorlopige voorziening

images (21)

Voorlopige voorzieningen (Kort geding) 
Bezwaar- en beroepsprocedures duren vaak veel te lang, al gauw vier maanden tot een halfjaar. Is de zaak spoedeisend, dan kan een belanghebbende die bezwaar of beroep in gang heeft gezet, een voorlopige uitspraak vragen aan de voorzieningenrechter bij de rechtbank of de Centrale Raad van Beroep (de hoogste bestuursrechter). Dit wordt een voorlopige voorziening (Kort geding) genoemd. Bijvoorbeeld: een alleenstaande ouder die is aangewezen op bijstand en waarvan de bijstandsaanvraag is afgewezen heeft niets aan een uitspraak op bezwaar over zes of twaalf weken, want de ouder en de kinderen verkeren in broodnood, dreigende dakloosheid en afsluiting van gas, water en elektra, als gevolg van een acute (financiele) noodsituatie. De alleenstaande ouder wil nu een beslissing. Voor dit soort spoedeisende zaken is er de voorlopige voorziening. De alleenstaande ouder vraagt dan schriftelijk aan de voorzieningenrechter van de rechtbank om een voorlopige uitspraak.
Een voorlopige voorziening is alleen mogelijk als de indiener van het verzoekschrift, verzoek(st)er geheten, ook de “gewone” procedure van bezwaar  en beroep doorloopt. De alleenstaande ouder moet bezig zijn met de bezwaar- of beroepsprocedure, want alleen dan kan de alleenstaande ouder ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen.

Spoedeisende zaak?
Kunt u de beslissing op het bezwaar of beroep om spoedeisende redenen niet afwachten?
Komt u door de beslissing over uw uitkering, of afwijzing Wmo-voorziening acuut in financiele of medische problemen?  En bent u tevens niet in staat om de beslissing in de bezwaar-  of (hogere) beroepsprocedure af te wachten, dan heeft u snel een uitspraak van de rechter nodig. In dit soort gevallen kan KRL namens u tijdens de bezwaar- en beroepsprocedure bij de rechtbank (voorzieningenrechter) vragen om een voorlopige voorziening (Kort geding). Neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op via het contactformulier op deze website.

Griffierechten bij verzoek om voorlopige voorziening
Voor een verzoek om een voorlopige voorziening moet u griffierecht (administratiekosten van de rechtbank) betalen.

  • Het griffierecht ad € 47,00 voor uitkeringszaken moet vooraf aan de rechtbank worden betaald. U ontvangt een nota van de rechtbank.
  • Betaalt u het griffierecht niet of niet op tijd? Dan is de kans groot dat de zaak niet in behandeling wordt genomen. Als u het griffierecht niet kunt betalen, kan KRL namens u bij de griffier een verzoek om vrijstelling van griffierecht indienen voordat de betalingstermijn verstreken is.
  • Als u de rechtszaak wint. Als de rechter u gelijk geeft, kan hij bepalen dat de tegenpartij uw kosten moet betalen, inclusief het door u betaalde griffierecht.

Kosten van bijzondere adviseurs
In sommige gevallen wordt de zorgvraag beantwoord met een complexe woningaanpassing, zoals het plaatsen van een plafondlift in een badkamer, aanpassen van een keuken, inrichten van een garage voor slapen op de begane grond, enzovoort.
Als het nodig is om in het kader van een Kort geding een deskundig bedrijf in te schakelen voor een bijzonder advies, bijvoorbeeld over de medische en bouwkundige noodzakelijkheid van woningaanpassing,of de medische beantwoording van de vraag of u al dan niet arbeidsongeschikt bent, overleggen we dat altijd eerst met u. Als deze diensten geld kosten, komen deze kosten wel voor uw eigen rekening.U kunt hierbij denken aan kosten van medische adviesrapportage door een arts, een bouwkundige, indicatieadviseur, of een therapeut, enzovoort.

KRL helpt u graag verder
Heeft u specifieke vragen over de voorlopige voorzieningen procedure of wilt u juridisch advies? Voor meer informatie?

Bel ons via telefoonnummer: 0499 – 21 65 47 (ma t/m vr 09.00 uur  – 17:00 uur)
Mail naar: 
info@krl-juristen.nl 
Zaak aanmelden, klik hier.

KRL komt gratis op voor uw recht. Met de KRL-experts komt u verder, met raad en daad!

 

 

 

 

 

Deel deze pagina via: twitter
Volg ons via: twitter