Onze werkwijze

download (7)

Onze werkwijze naar een oplossing van uw juridisch probleem vindt grofweg in
3 stappen plaats:

 1. Gratis advies: Telefonisch of persoonlijk advies
 2. Gratis screening: Eerst weten wat uw kansen zijn?
 3. Gratis juridische rechtsbijstand: Uw jurist direct aan de slag.

Stap 1 Gratis presoonlijk advies
Wanneer heeft u persoonlijk advies van een jurist nodig?
–  als de zaak te complex is voor de telefoon of erg specialistisch is;
–  als nadere dossierstudie nodig is;
–  als een persoonlijk gesprek gewenst is.

Stap 2. Gratis screening: Eerst weten wat de kansen zijn.
Gratis screening en haalbaarheidsonderzoek.
In bijna alle gevallen weet u binnen 5 werkdagen waar u aan toe bent.
De screening richt zich op de volgende punten:

 • welke juridische gronden zijn er om een juridische procedure te starten?
 • wat zijn uw kansen in een juridische procedure?
 • wat zijn de te verwachten resultaten en kosten van een procedure?

Eerst zal de jurist kijken of een telefonisch advies voldoende is. Als een screening zinvol is, spreken we af welke informatie u naar ons opstuurt. Zodra wij uw dossier ontvangen, gaan wij voor u aan de slag. Wij bestuderen uw zaak én geven advies.

Onze jurist bepaalt uw juridische positie en de afdwingbaarheid voor de haalbaarheid van een juridische procedure. De resultaten van het onderzoek worden in principe binnen vijf werkdagen na ontvangst van alle stukken (telefonisch) met u besproken. U kunt op dat moment goed geïnformeerd beslissen of u inderdaad een procedure wilt starten en of u daar onze hulp bij wilt inschakelen. Als u besluit gebruik te maken van onze hulp, geeft u ons een opdracht daarvoor.

Stap  3. Gratis juridische  rechtsbijstand: Uw jurist direct aan de slag. 
Na ontvangst van uw opdracht en machtiging neemt een jurist zo spoedig mogelijk contact met u op. De jurist:

 1. bestudeert de door u aangeleverde stukken en bespreekt de zaak met u.
 2. neemt uw zaak direct in behandeling.
 3. bespreekt met u het behaalde resultaat, bepaalt uw juridische positie en de haalbaarheid van een juridische procedure en zo nodig de gewenste vervolgstappen.

Rechtshulp bieden wij u gratis aan. Dit kan op verschillende manieren:

 1. Het schrijven van bezwaar- en beroepschriften en/of verzoekschrift voorlopige voorziening.
 2. Het opstellen van een pleitnota in het kader van bezwaar, (hoger) beroep en / voorlopige voorzieningenprocedure.
 3. De procesvertegenwoordiging bij de bezwaarschriftencommissie van de gemeente, rechtbank, de Centrale Raad van Beroep en de voorzieningenrechter.
 4. Als de gemeente niet op tijd beslist in een bezwaar- of beroepsprocedure, kan er gebruikgemaakt worden van de Wet dwangsom en beroep. Door een beroep op deze wet te doen, wordt de gemeente gedwongen een beslissing te nemen op straffe van een dwangsom.

 

KRL komt gratis op voor uw recht. Met de KRL-juristen komt u verder, met raad en daad!

 

Deel deze pagina via: twitter
Volg ons via: twitter