Onze werkwijze

KRL: Königs, Rietrae en de Laat

download (7)

In 3 stappen naar een oplossing:

 1. Gratis advies: Telefonisch of persoonlijk advies.
 2. Gratis screening: Eerst weten wat je kansen zijn.
 3. Gratis juridische hulp: Uw jurist direct aan de slag.

Stap 1. Juridische hulp nodig?
Meldt uw zaak via het contactformulier aan. De juridisch adviseurs helpen u graag verder bij een geschil met de sociale dienst of het Wmo-loket. Uw jurist kan een universitair geschoolde jurist (mr.) zijn, of een Hbo-jurist. We bespreken de (complexe) casuïstiek, in teamverband.

KRL geeft je gratis juridisch advies en hulp over bijvoorbeeld het aanvragen van een Wmo-voorziening, afwijzing leerlingenvervoer, enz. Bijvoorbeeld:

 • volgens het Wmo-loket voldoe ik niet aan de voorwaarden voor een hulp bij het huishouden, vergoeding van verhuis- en inrichtingskosten, vervoersvoorziening. Wat kan ik hiertegen doen?
 • zo juist de afwijzing van de gemeente ontvangen met betrekking tot onze aanvraag voor een vergoeding voor het leerlingenvervoer voor onze twee oudste kinderen. Wat zijn onze mogelijkheden?

Wanneer heb je persoonlijk advies van een jurist nodig?

 1. Als de zaak te complex is voor de telefoon of erg specialistisch is;
 2. als nadere dossierstudie nodig is;
 3. als een persoonlijk gesprek gewenst is.

Stap 2. Eerst weten wat de kansen zijn.
> Gratis screening en haalbaarheidsonderzoek.
> In bijna alle gevallen weet u binnen 5 werkdagen waar u aan toe bent.
> De screening richt zich op de volgende punten:

 • Welke juridische gronden zijn er om een juridische procedure te starten?
 • Wat zijn uw kansen in een juridische procedure?
 • Wat zijn de te verwachten opbrengsten en kosten van een procedure?

Eerst zal de jurist kijken of een telefonisch advies voldoende is. Als een screening zinvol is, spreken we af welke informatie u naar ons opstuurt. Zodra wij uw dossier ontvangen, gaan wij voor u aan de slag. Wij bestuderen uw zaak én geven advies. Onze jurist bepaalt uw juridische positie en de afdwingbaarheid voor de haalbaarheid van een juridische procedure.
De resultaten van het onderzoek worden in principe binnen zes werkdagen na ontvangst van alle stukken telefonisch met u besproken. U kunt op dat moment goed geïnformeerd beslissen of u inderdaad een procedure wilt starten en of u daar onze hulp bij wilt inschakelen. Als u besluit gebruik te maken van onze hulp, geeft u ons een opdracht daarvoor.

Stap  3. Uw jurist direct aan de slag
Na ontvangst van uw opdracht en machtiging neemt een jurist zo spoedig mogelijk contact met u op.

 1. Uw jurist bestudeert de door u aangeleverde stukken en bespreekt de zaak met u.
 2. Uw jurist neemt uw zaak direct in behandeling.
 3. Uw jurist bespreekt met u het behaalde resultaat, bepaalt uw juridische positie en de haalbaarheid van een juridische procedure en zo nodig de gewenste vervolgstappen.
 4. Deze hulp bieden wij u gratis aan. Dit kan op verschillende manieren:
 1. Het schrijven van bezwaar- en beroepschriften en/of verzoekschrift voorlopige voorziening (Kort geding).
 2. Het opstellen van een pleitnota in het kader van bezwaar, (hoger) beroep en Kort geding.
 3. De procesvertegenwoordiging bij de bezwaarschriftencommissie van de gemeente, rechtbank, de hoogste bestuursrechter en voorzieningenrechter.
 4. Het toepassen van mediation (is het door partijen zelf gezamenlijk oplossen van hun conflict(en) via bemiddeling door een onafhankelijke derde, de mediator).
 5. Als de gemeente niet op tijd beslist in een bezwaar- of beroepsprocedure, kan er gebruikgemaakt worden van de Wet dwangsom en beroep. Door een beroep op deze wet te doen, wordt de gemeente gedwongen een beslissing te nemen op straffe van een dwangsom.

Spoedgeval?
Geen probleem! Mail of bel ons, we zullen er alles aan doen om u zo snel mogelijk te helpen. Onze contactgegegevens staan onder de knop ‘Contact en de knop ‘Over ons‘.

Maakt u zich geen zorgen om de kosten!
KRL staat er voor om gratis het beste juridische hulp te geven. KRL helpt u graag verder. Onder de tab ‘Gratis rechtshulp leest u meer over onze gratis diensten.

KRL komt gratis op voor uw recht. Met de KRL-experts komt u  verder, met raad en daad!

 

Deel deze pagina via: twitter
Volg ons via: twitter