Bezwaar

Typing XXL

Bezwaar maken tegen een beslissing
Helaas is het niet altijd mogelijk om het voeren van een juridische procedure te voorkomen. Soms liggen de standpunten van u en uw gemeente of sociale dienst te ver uiteen om er samen uit te komen. Er zijn veel gebieden waarop u van mening kunt verschillen met uw gemeente of sociale dienst. Als u het niet eens bent met een besluit, kunt u daartegen bezwaar maken.

Tijdig bezwaar maken
Het indienen van een bezwaarschrift moet wel op tijd gebeuren, want aan deze procedure is een termijn verbonden. Een bezwaarschrift indienen moet binnen 6 weken nadat de beslissing is verzonden of uitgereikt. Bent u te laat met indienen, dan heeft u meestal pech.  Het bezwaar- of beroepschrift wordt niet-ontvankelijk verklaard, als het te laat is ingediend, of als er iets juridisch/technisch mis is met het bezwaarschrift. Dat wil zeggen dat het bezwaarschrift dan niet meer in wordt behandeling genomen.

Tijdig bezwaar maken
Het indienen van een bezwaarschrift moet wel op tijd gebeuren, want aan deze procedure is een termijn verbonden. Een bezwaarschrift indienen moet binnen 6 weken nadat de beslissing is verzonden of uitgereikt. Bent u te laat met indienen, dan heeft u meestal pech.  Het bezwaarschrift wordt niet-ontvankelijk verklaard, als het te laat is ingediend, of als er iets juridisch/technisch mis is met het bezwaarschrift. Dat wil zeggen dat het bezwaarschrift dan niet meer in behandeling wordt genomen.

Hoorzitting
Voordat de gemeente of de sociale dienst een besluit neemt over het bezwaarschrift moet het bestuursorgaan u ´horen´. Horen wil zeggen dat de sociale dienst of de gemeente u de gelegenheid geeft om uw mening over het besluit en over de ingediende bezwaren te geven.

Heroverweging
Na het horen moet de sociale dienst of de gemeente zijn eerder genomen besluit ´heroverwegen´. Dit wil zeggen dat de sociale dienst of uw gemeente de zaak opnieuw bekijkt en vooral beoordeelt of de aangevoerde bezwaren en de argumenten, die op de hoorzitting zijn aangevoerd, aanleiding geven tot een ander besluit.

Beslissing op bezwaar
Na de heroverweging volgt een (nieuw) besluit van de sociale dienst of gemeente op het bezwaarschrift. Dit besluit wordt de beschikking op bezwaar genoemd. De beschikking kan twee kanten op: de sociale dienst of gemeente blijft bij zijn eerste beslissing of het bestuursorgaan neemt, in verband met de aangevoerde bezwaren, een ander besluit.
De beslissing op bezwaar moet in beginsel binnen zes weken na het ontvangst van het bezwaarschrift worden genomen.

Kosten bezwaarschriftprocedure
De bezwaarprocedure bij de gemeente is gratis. Wilt u algemene informatie over de gratis rechtsbijstand, klik dan op de link gratis rechtsbijstand.

KRL helpt u graag verder 
Heeft u specifieke vragen over de bezwaarprocedure of wilt u juridisch advies? Voor meer informatie? Bel met: 0499 – 21 65 47 (ma t/m vr 08.30 uur – 17:00 uur).
Mail naar: 
info@krl-juristen.nl 
Zaak aanmelden, klik hier.

KRL komt gratis op voor uw recht. Met de KRL-experts komt u verder, met raad en daad!

Deel deze pagina via: twitter
Volg ons via: twitter