Wmo en Hulp bij het huishouden

hulp bij het huishouden
Hulp bij het huishouden: De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders.

 

Wmo en Hulp bij het huishouden
De gemeente is vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verplicht om mensen (ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen), die hulp nodig hebben bij het langer thuis wonen te ondersteunen. Soms is ondersteuning nodig bij het doen van het huishouden of bij de organisatie van het huishouden. Huishoudelijke Hulp is een resultaatgerichte maatwerkvoorziening afgestemd op de behoeften van een specifieke persoon. Een resultaatgerichte maatwerkvoorziening  betekent dat er geen vast aantal uren hulp wordt toegekend, maar dat u inwoner recht heeft op een resultaat: een schoon en leefbaar huis.

 Wat is een schoon en leefbaar huis?
De maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp (ondersteuning) is gekoppeld aan het resultaat “schoon en leefbaar huis”. Dit houdt in dat de woning functioneel en schoon moet zijn volgens algemeen gebruikelijk hygiënische maatstaven. Omdat het een maatwerkvoorziening betreft kan niet precies uitgeschreven worden welke werkzaamheden er wel/niet onder vallen. Dit verschilt per situatie. Zo moet u gebruik kunnen maken van een schone huiskamer, slaapvertrek, keuken, douche/toilet en gang. De genoemde ruimtes dienen met enige regelmaat schoongemaakt te worden. Werkzaamheden zoals schoonmaken van een zolder, het verzorgen van dieren of werkzaamheden die buiten de woning plaatsvinden, vallen hier niet onder. Het zware en lichte huishoudelijk werk zijn noodzakelijke activiteiten om tot het resultaat “schoon en leefbaar huis” te komen. Een schoon huis wil niet zeggen dat genoemde vertrekken wekelijks schoongemaakt moeten worden. Het betekent dat het huis niet vervuilt en periodiek schoon wordt gemaakt om zo een algemeen aanvaardbaar niveau van schoon te realiseren. Daarbij is het aan de inwoner om keuzes te maken en per keer prioriteiten te stellen. Deze activiteiten kunnen via de Wmo gecompenseerd worden. Ook boodschappen doen, maaltijden verzorgen, was en strijkverzorging en ramen wassen (buitenzijde) vallen in principe binnen dit resultaat. Echter voor deze activiteiten zijn algemeen gebruikelijke voorzieningen beschikbaar. Daarom worden deze activiteiten in principe niet meer als maatwerkvoorziening verstrekt. Alleen als de algemene gebruikelijke voorzieningen voor de betreffende inwoner niet bereikbaar en passend zijn, dan kan er ook huishoudelijke ondersteuning voor die taken worden ingezet.

Vaak maken gemeenten onderscheid tussen hulp bij het huishouden 1, de zogenoemde HH1, (ook wel basis genoemd), en hulp bij het huishouden 2 (HH2, ook wel plus genoemd).  De indeling van de huishoudelijke activiteiten is dan ongeveer als volgt:

Hulp bij het huishouden (HH1):
  • stofzuigen, reinigen van badkamer en toilet, ramen lappen, kamers opruimen, stof afnemen, bedden opmaken, afhalen en verschonen, opruimen huishoudelijk afval en planten verzorgen;
  • kleding en linnengoed wassen en strijken;
  • hand- en spandiensten in de huishouding;
  • boodschappenlijstje opstellen en boodschappen doen voor het dagelijks leven.
Hulp bij het huishouden (HH2):
is hulp bij het huishouden categorie 1 aangevuld met activiteiten in het kader van organisatie van het huishouden, zoals:
  • opvang en/of verzoring van de kinderen;
  • dagelijkse organisatie van het huishouden;
  • advies, instructie en voorlichting over huishoudelijk werk.

Hulp in het huishouden is voor een belangrijk deel geïndiceerd bij mensen van 80 jaar en ouder, en vooral bij ouderen die alleen wonen.

Indicatie hulp bij het huishouden
De gemeente kijkt u eerst wat u zelf per huishoudelijke activiteit kunt doen of u in hoeverre het huishouden kunt verzorgen  met hulp van aanwezige huisgenoten (gebruikelijke hulp).

Gebruikelijke hulp
Gebruikelijke hulp is de “normale”, dagelijkse zorg, die partners of ouders en inwonende kinderen elkaar bieden omdat u een leefeenheid vormt, samenleeft. Dit basisprincipe houdt in dat samenlevende personen een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor het functioneren van de leefeenheid (de gezamenlijke huishouding). Met andere woorden: in principe krijgt u geen hulp bij het huishouden als er binnen het huishouden andere gezonde huisgenoten zijn die de huishoudelijke taken kunnen verrichten. Het feit dat iemand een lange werkweek, drukke of onregelmatige baan heeft, vormt in eerste instantie geen reden om hierop een uitzondering te maken. Een huisgenoot (vaak partner) wordt geacht in zijn vrije tijd het huishouden te kunnen doen.
Bijdrage kinderen aan het gezamenlijke huishouden:
Van inwonende kinderen, behorende tot de leefeenheid, wordt ook een bijdrage in het huishouden verwacht. Hierbij houdt de gemeente geen rekening met het feit of de kinderen het al dan niet gewend zijn om huishoudelijke activiteiten te doen. Studie of werkzaamheden (tweeverdieners) zijn in beginsel geen reden om van de gebruikelijke hulp af te zien.

Welke hulp de kinderen kunnen leveren is onder andere afhankelijk van de leeftijd:
– kinderen tot vijf jaar leveren geen bijdrage aan de huishouding;
– kinderen tussen de vijf en twaalf worden naar hun eigen mogelijkheden betrokken bij
lichte huishoudelijke werkzaamheden als opruimen, tafel dekken/afruimen,
afwassen/afdrogen, boodschappen doen, kleding in de wasmand gooien;
– kinderen vanaf dertien jaar kunnen, naast bovengenoemde taken hun eigen kamer op
orde houden, dat wil zeggen rommel opruimen, stofzuigen, bed verschonen;
– van een volwassen kind (18-23) wordt verwacht dat deze de huishoudelijke taken
overneemt wanneer de primaire verzorger uitvalt.

Uitwonende kinderen, niet behorend tot de gezamenlijke huishouding, vallen hier buiten. Vanzelfsprekend  kan wel worden onderzocht of zij op basis van vrijwilligheid bereid zijn om een bijdrage te leveren.

Zoals hierboven aangegeven bij HH2 valt onder huishoudelijke hulp ook een bepaalde vorm van begeleiding. Deze hulp kan de gemeente verstrekken in het geval dat de met u samenwonende huisgenoten nog nooit huishoudelijk werk hebben verricht of dat niet kunnen. In dergelijke situaties is het mogelijk via een tijdelijke indicatie,  hulp te bieden bij het aanleren, plannen, etc. Let wel: deze instructies zorgen ervoor dat uw huisgenoten de huishoudelijke activiteiten zelf kunnen doen. Het huishoudelijk werk wordt niet overgenomen.

Toch hulp nodig via de gemeente?
Als u geprobeerd hebt om zelf de gebruikelijk hulp te regelen en u daarmee uw probleem niet kunt oplossen, dan kunt u hulp bij het huishouden aanvragen. De gemeente, doet dan onderzoek naar uw persoonlijke situatie. Er wordt daarbij gekeken naar uw behoefte en voorkeuren, maar ook naar wat u zelf nog kunt of wat uw sociale omgeving kan, zoals uw familie, vrienden of buren. U kunt zich hierbij laten ondersteunen door een onafhankelijke cliëntondersteuner. De cliëntondersteuner wordt door de gemeente geregeld en is gratis.
Voor dingen die u niet zelf kunt doen, krijgt u aanvullende hulp van de gemeente.

Als vaststaat dat er hulp bij het huishouden nodig is, wordt bekeken voor welke huishoudelijke activiteiten die hulp nodig is en bepaald wat de omvang is van de hulp bij het huishouden waarop aanspraak bestaat. Veel gemeenten hanteren standaardnormeringen. Dat houdt in dat voor elke huishoudelijke activiteit een bepaald aantal minuten staat, waarbij rekening kan worden gehouden met verschillende types huishouden, bijvoorbeeld eenpersoonshuishoudens in een seniorenwoning of flat, enzovoort. De gemeente moet wel bekijken of de standaardnormeringen ook in de individuele situatie voldoende zijn om de beperkingen te compenseren.

Zorg in natura of een persoonsgebonden budget
De maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp kan in Zorg in natura (Zin) of als een persoonsgebonden budget (pgb) verstrekt worden. De gemeente kan bij Zin de zorg verstrekken door het beschikbaar stellen van een hulp in het huishouden. Wanneer u een pgb ontvangt, krijgt u een geldbedrag waarmee u zelf de ondersteuning inkoopt. Met een pgb betaalt u de huishoudelijk hulp dus zelf. Vaak is er wel sprake van een eigen bijdrage.

Vragen? Zaak online aanmelden?
Heeft u vragen? Bel ons via telefoonummer: 0499 – 21 65 47 of mail naar info@krl-juristen.nl, we zullen er alles aan doen om u zo snel mogelijk te helpen. Wilt u uw zaak direct online aanmelden, gebruik daarvoor het formulier onder de tab contact.

Met KRL kom je gratis verder, met raad en daad.

Deel deze pagina via: twitter
Volg ons via: twitter