Gratis rechtsbijstand

gratis rechtsbijstand

Voor wie gratis rechtsbijstand?

Iedereen uit de provincies: Gelderland, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Utrecht Zuid-Holland, Zeeland en Zuid-Holland, kan bij ons terecht voor gratis rechtsbijstand. En om wat voor reden dan ook problemen of een conflict heeft met de gemeente over de Wmo, de Jeugdwet, bijstand, leerlingenvervoer, gehandicaptenparkeervoorzieningen en minimaregelingen! De inwoners van de hierna genoemde gemeenten zijn uitgezonderd van de gratis rechtsbijstand: Asten, Bernheze, Boekel, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek, Meierijstad en Oirschot. 

 

Het gratis rechtspakket omvat:

  • uitgebreide gespecialiseerde sociaal juridische rechtsbijstand;
  • een persoonlijk intakegesprek over uw mogelijkheden en kansen;
  • haalbaarheidsonderzoek;
  • zo nodig een huisbezoek bij u aan de keukentafel;
  • deskundig advies en informatie;
  • pre-mediation: het inzetten van mediationvaardigheden bij geschillenbeslechting;
  • onderhandelen bij de gemeente;
  • juridische brieven opstellen, bijvoorbeeld bezwaar- en beroepschriften;
  • vertegenwoordiging in bezwaar bij de gemeente en in (hoger) beroep en kort geding bij de rechter;
  • juridische nazorg.

Hoe kan dat gratis rechtsbijstand?

Wanneer KRL bezwaar maakt of in (hoger) beroep gaat, ontvangt KRL een vergoeding voor de geleverde rechtsbijstand van de gemeente,  indien we de zaak winnen. Als we verliezen krijgen we geen vergoeding. Dat is ons risico! Onze rechtsbijstand is voor u altijd gratis, of we nu winnen of verliezen. De vergoeding die wij ontvangen heet een proceskostenvergoeding en is bedoeld om juristen te vergoeden voor de door hun verleende rechtsbijstand. Maakt u zelf bezwaar, dan komt u dus niet in aanmerking voor deze vergoeding.

 

Niet gratis: kantoorkosten!

Onze rechtsbijstand is voor u altijd gratis, of we nu winnen of verliezen, maar wij geven geld aan u uit voor kantoorkosten, zoals kosten kantoorpand, aanschaf en onderhoud inventaris, energie, ICT-kosten, kennissystemen, postzegels, telefoon, faxen, kopieën, briefpapier, abonnementen en contributies. Daarom brengen wij bij de start van een procedure (ingebrekestelling,  bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) kantoorkosten ad € 32,50 in rekening. Pas als u de kantoorkosten heeft betaald kunnen wij de procedure starten. 

Niet gratis: kosten griffierecht!

Bezwaar maken bij de gemeente is gratis. Als het echt nodig is en we stappen naar de rechter dan zijn hieraan voor u griffiekosten verbonden. Griffiekosten zijn de kosten die u moet betalen aan de bij de start van uw procedure. Pas als u de griffiekosten (€ 49,00) heeft betaald, kunnen we een rechtszaak starten. Wint u de zaak, dan krijgt u uw geld meestal terug.

 

Niet gratis: inschakeling van deskundigen!

Als het nodig is om een deskundige in te schakelen voor een advies, bijvoorbeeld over de bouwkundige noodzakelijkheid van een moeilijke woningaanpassing, dan betaalt u deze kosten. En is een arts nodig om te beoordelen of u al dan niet arbeidsongeschikt bent, dan betaalt u de kosten daarvan. Wij overleggen altijd met u voordat we een deskundige inschakelen.

 

Heeft u een laag inkomen?

Als u een laag inkomen heeft, dan kunt u bij uw gemeente bijzondere bijstand aanvragen voor de kosten van deskundigen en griffierecht. Uw gemeente bepaalt of u de bijzondere bijstand ontvangt. Let op! Bijzondere bijstand moet u meestal aanvragen voordat u de kosten maakt.

 

Algemene voorwaarden

Lees hier over de algemene voorwaarden van de gratis juridische hulp.

 

KRL komt gratis op voor uw recht. Met onze juristen kom je verder, met raad en daad!

Deel deze pagina via: twitter
Volg ons via: twitter