Gratis rechtsbijstand

 

gratis rechtsbijstand

Mensen in de bijstand hebben ook recht op gratis rechtsbijstand
In veel gevallen heeft u hulp nodig voor het oplossen van een juridisch probleem of het indienen van een bezwaar- en beroepschrift of verzoekschrift bij de rechter. Een rechtszaak kan aardig in de papieren lopen: het honorarium van de advocaat, griffierechten (administratiekosten van de rechtbank), enzovoort. Een ingewikkelde zaak kost al gauw een paar duizend euro. Dat kan lang niet iedereen zelf betalen. Om te voorkomen dat mensen met weinig geld geen rechtszaak kunnen voeren, kan iedereen met een laag inkomen en vermogen gratis bij KRL terecht.

Het gratis rechtspakket omvat:

  • (uitgebreide) juridische (rechts)hulp:
  • bezwaar en beroep en verzoekschriftprocedure
  • deskundig advies en informatie
  • intakegesprek
  • haalbaarheidsonderzoek
  • huisbezoek

Gratis is echt gratis: u betaalt ons nooit uurloon (honorarium)!
U krijgt van ons de garantie dat wij in geval van een bezwaarschrift- en beroepsprocedure nooit uurloon in rekening zullen brengen.

 

Lage bedrijfskosten door slim werken
KRL is een groep professionele freelance vakspecialisten zonder poespas, die actief zijn in zogenoemde niet-toga beroepen.
Wij houden de kostenposten, zoals kantoor- en personele kosten laag. Contacten verlopen (vaak) per telefoon en e-mail. Wij werken zonder receptionist, met freelance juristen en werkflexplekken. Dit kan een flexplek zijn op een kantoor, een werkplek thuis of vanuit een wegrestaurant of de trein. Eventueel maken wij gebruik van een kosteloze telefoon doorschakelservice en verbinden u tegen de normale gesprekskosten van uw (mobiele) telefoon door naar een GSM-nummer van een juridisch expert van KRL-Juristengroep.

We werken gratis dankzij een slimme aanpak.
KRL werkt op basis van no cure, no pay. Als u in het gelijk wordt gesteld door de gemeente of door de rechter, moet de gemeente uw proceskosten betalen. Dit heet een proceskostenvergoeding. De hoogte van de vergoeding is een bedrag dat in het Besluit proceskosten bestuursrecht  vastligt. De proceskostenvergoeding die door de gemeente of de rechter aan u worden toegekend als u de procedure wint, is de betaling voor onze diensten. Dit is dus alleen het geval als u de zaak wint.
Als u de zaak verliest, dan krijgt u niets en wij dus ook niet. Dat is ons risico. Daarom kijken we goed naar uw zaak voordat we een juridische procedure starten. Als de kans groot is dat de sociale dienst of de gemeente gelijk krijgt, zullen wij u niet verder helpen in een juridische procedure. Dit zeggen we u dan ook eerlijk van te voren.

Niet gratis: kosten griffierecht bestuursrecht 2017
Als we voor u naar de rechter gaan, moet u griffierecht (administratiekosten van de rechtbank) betalen aan de Rechtbank. Die kosten komen voor uw eigen rekening. Pas als u deze kosten heeft betaald, kunnen we een rechtszaak starten. Deze kosten bedragen vanaf 2017 voor natuurlijke personen € 46,00. Wint u de zaak, dan krijgt u uw geld meestal terug. Voor de kosten van griffierecht  kunt u bijzondere bijstand aanvragen bij uw gemeente.

Niet gratis: kosten van bijzondere adviseurs
In sommige gevallen wordt de zorgvraag beantwoord met een complexe woningaanpassing, zoals het plaatsen van een plafondlift in een badkamer, aanpassen van een keuken, inrichten van een garage voor slapen op de begane grond, enzovoort.
Als het nodig is om in het kader van een bezwaar- en beroepsprocedure of Kort geding een deskundig bedrijf in te schakelen voor een bijzonder advies, bijvoorbeeld over de medische en bouwkundige noodzakelijkheid van woningaanpassing,of de medische beantwoording van de vraag of u al dan niet arbeidsongeschikt bent, overleggen we dat altijd eerst met u. Als deze diensten geld kosten, komen deze kosten wel voor uw eigen rekening.U kunt hierbij denken aan kosten van medische adviesrapportage door een arts, kosten van een vertaler voor buitenlandse documenten of bouwkundige, indicatieadviseur, een therapeuten, enzovoort).

Algemene voorwaarden
Lees hier meer over de algemene voorwaarden van de gratis dienstverlening.

Informatie over bezwaar en beroep
Voor meer informatie over de bezwaar- en beroepsprocedure klik op de tab Bezwaar of op de tab Beroep. 

KRL komt gratis op voor uw recht. Met de KRL-experts kom je verder, met raad en daad.

Deel deze pagina via: twitter
Volg ons via: twitter