Gratis rechtsbijstand

gratis rechtsbijstand

Gratis rechtsbijstand bij Wmo- en bijstandsproblemen!
Gratis rechtsbijstand aan iedereen die in ons werkgebied woont. En om wat voor reden dan ook problemen of een conflict heeft met de gemeente over de Wmo, bijstand, leerlingenvervoer en gehandicaptenparkeervoorzieningen!

Het gratis rechtspakket omvat:

  • uitgebreide juridische rechtsbijstand:
  • een intakegesprek: een persoonlijk gesprek over uw mogelijkheden en kansen;
  • haalbaarheidsonderzoek;
  • zo nodig een huisbezoek bij u aan de keukentafel;
  • deskundig advies en informatie;
  • pre-mediation, anders gezegd: het inzetten van mediationvaardigheden bij geschillenbeslechting.
  • onderhandelen bij de gemeente;
  • gespecialiseerde rechtshulp in bezwaar bij de gemeente en in beroep en kort geding bij de rechter. 

Gratis is ook echt gratis
We werken totaal anders dan de traditionele advocatuur waarin nog wordt gewerkt volgens uurtje-factuurtje. Het gemiddelde uurtarief van een advocaat is € 225,00 en u weet nooit zeker hoeveel uur er gewerkt gaat worden. Kosten kunnen daardoor snel uit de hand lopen.


Garantie: u betaalt ons nooit uurloon (honorarium)!

U krijgt van ons de garantie dat wij in geval van een bezwaar- en beroepsprocedure of ‘kort geding’ nooit uurloon in rekening zullen brengen. Hoe kan dat?

Proceskostenvergoeding
Bij vertegenwoordiging in bezwaar of beroep door een professionele rechtsbijstandsverlener (een KRL-jurist), ontvangt u als de gemeente of de rechter u in het gelijk stelt een proceskostenvergoeding. De proceskostenvergoeding is de betaling voor onze juridische hulp. Dit is dus alleen het geval als u de zaak wint.

Wat bij verlies van de zaak?
Als u de zaak verliest, dan krijgt u niets en wij dus ook niet. Dat is ons risico. Daarom kijken we goed naar uw zaak voordat we een juridische procedure starten. Als de kans groot is dat de gemeente gelijk krijgt, zullen wij u niet verder helpen in een juridische procedure. Dat zullen we u dan eerlijk zeggen. We procederen niet om te procederen.

Niet gratis: kosten griffierecht!
Bezwaar aantekenen bij de gemeente is gratis. Als het echt nodig is en we stappen naar de rechter dan zijn hieraan voor u kosten verbonden. U betaalt griffierechten aan de Rechtbank. Griffierechten zijn de kosten die u moet betalen aan de  bij de start van uw procedure. Pas als u deze kosten (€ 48,00) heeft betaald, kunnen we een rechtszaak starten. Wint u de zaak, dan krijgt u uw geld meestal terug.

Niet gratis: inschakeling van deskundigen!
Als het nodig is om een deskundige in te schakelen voor een advies, bijvoorbeeld over de bouwkundige noodzakelijkheid van een moeilijke woningaanpassing, dan betaalt u deze kosten. En is een arts nodig om te beoordelen of u al dan niet arbeidsongeschikt bent, dan betaalt u de kosten daarvan. Wij overleggen altijd met u voordat we een deskundige inschakelen.

Heeft u een laag inkomen?
Als u een laag inkomen heeft, dan kunt u bij uw gemeente bijzondere bijstand aanvragen voor de kosten van deskundigen en griffierecht. Uw gemeente bepaalt of u de bijzondere bijstand ontvangt.

Algemene voorwaarden
Lees hier over de algemene voorwaarden van de gratis juridische hulp.

Informatie over bezwaar en beroep
Voor meer informatie over de bezwaar- en beroepsprocedure, ga naar de artikelen over: bezwaar of op beroep. 

KRL komt gratis op voor uw recht. Met onze juristen kom je verder, met raad en daad!

Deel deze pagina via: twitter
Volg ons via: twitter