Gratis rechtsbijstand

 

gratis rechtsbijstand

Gratis rechtsbijstand bij Wmo- en bijstandsproblemen!
Krl Juristengroep verleent gratis rechtsbijstand aan mensen die in ons werkgebied 

wonen en om wat voor reden dan ook problemen hebben met de gemeente over de Wmo en de bijstand.

Het gratis rechtspakket omvat:

  • (uitgebreide) juridische rechtsbijstand:
  • intakegesprek
  • haalbaarheidsonderzoek
  • zo nodig een huisbezoek
  • deskundig advies en informatie
  • rechtshulp in bezwaar- en (hoger) beroepsprocedure en voorzieningenprocedure

Gratis is echt gratis: u betaalt ons nooit uurloon (honorarium)!
U krijgt van ons de garantie dat wij in geval van een bezwaarschrift- en beroepsprocedure of voorzieningenprocedure nooit uurloon in rekening zullen brengen. Hoe kan dat? 
Als u in uw gelijk wordt gesteld door de gemeente of door de rechter, ontvangt u, bij vertegenwoordiging door een professioneel rechtsbijstandsverlener (een KRL-jurist)  een proceskostenvergoeding.

De proceskostenvergoeding, die door de gemeente of de rechter aan u wordt toegekend als u de procedure wint, is de betaling voor onze diensten. Dit is dus alleen het geval als u de zaak wint.

Als u de zaak verliest, dan krijgt u niets en wij dus ook niet. Dat is ons risico. Daarom kijken we goed naar uw zaak voordat we een juridische procedure starten. Als de kans groot is dat de sociale dienst of de gemeente gelijk krijgt, zullen wij u niet verder helpen in een juridische procedure. Dit zeggen we u dan ook eerlijk van te voren.

Niet gratis: kosten griffierecht bestuursrecht
De bezwaarschriftenprocedure bij de gemeente of Sociale Dienst is gratis. Aan het voeren van een rechtszaak zijn verschillende kosten verbonden. Als we voor u naar de rechter gaan, betaalt u griffierechten aan de Rechtbank. Griffierechten zijn de kosten voor de behandeling van de zaak door de rechter. Pas als u deze kosten heeft betaald, kunnen we een rechtszaak starten. Deze kosten bedragen voor u € 48,00. Wint u de zaak, dan krijgt u uw geld meestal terug. Voor de kosten van griffierecht kunt u bijzondere bijstand aanvragen bij uw gemeente.

Niet gratis: inschakeling van deskundigen
Als het nodig is om in het kader van een bezwaar- en beroepsprocedure of voorzieningenprocedure een deskundige in te schakelen voor een bijzonder advies, bijvoorbeeld over de bouwkundige noodzakelijkheid van een complexe woningaanpassing, dan betaalt u deze kosten. 

Is inschakeling van een medisch adviseur nodig voor de medische beantwoording van de vraag of u al dan niet arbeidsongeschikt bent, dan betaalt u deze kosten.
Wij overleggen altijd met u voordat we een deskundige inschakelen.

Heeft u een laag inkomen?
Als u een laag inkomen heeft, kunt u bij uw gemeente bijzondere bijstand aanvragen voor de griffiekosten. Uw gemeente bepaalt of u de bijzondere bijstand ontvangt.

Algemene voorwaarden
Lees hier over de algemene voorwaarden van de gratis juridische hulpverlening.

Informatie over bezwaar en beroep
Voor meer informatie over de bezwaar- en beroepsprocedure, ga naar de artikelen over: bezwaar of op beroep. 

KRL komt gratis op voor uw recht. Met onze juristen kom je verder, met raad en daad!

 

Deel deze pagina via: twitter
Volg ons via: twitter