Gehandicaptenparkeerkaart

een gehandicaptenparkeerkaart

Gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders (GKK-B)
U kunt 2 soorten gehandicaptenparkeerkaarten aanvragen: de bestuurderskaart en de passagierskaart.  Een gehandicaptenparkeerkaart kunt u aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP).

Bestuurderskaart aanvragen
U kunt de bestuurderskaart aanvragen als u ten minste een half jaar:
  • zelf rijdt;
  • niet meer dan 100 meter kunt lopen met hulpmiddelen als een stok of krukken.
    Op de bestuurderskaart staat een hoofdletter B.

Medisch onderzoek bij aanvraag gehandicaptenparkeerkaart
Om voor een gehandicaptenparkeerkaart in aanmerking te komen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Medisch onderzoek moet uitwijzen of u hieraan voldoet. Dat hoeft niet als uit eerder onderzoek blijkt dat u aan de voorwaarden voldoet. Uw gemeente kan u hierover meer informatie geven.

Gehandicaptenparkeerkaart via Regelhulp
Uw gemeente kan zijn aangesloten bij Regelhulp. Dan kunt u bij uw gemeente via Regelhulp een gesprek aanvragen over de gehandicaptenparkeerkaart.

Passagierskaart aanvragen
Bent u gehandicapt en kunt u zelf niet rijden? Dan kunt u een passagierskaart aanvragen. Met deze kaart kan uw chauffeur onder meer op een algemene gehandicaptenparkeerplaats parkeren. De kaart is persoonsgebonden.

Op de passagierskaart staat een hoofdletter P. U kunt deze aanvragen als u ten minste een half jaar:
  • met een ander meerijdt;
  • met hulpmiddelen als een stok of krukken niet meer dan 100 meter kunt lopen;
  • de hulp van de bestuurder nodig heeft bij vervoer van van deur tot deur.

Kinderen kunnen ook in aanmerking komen voor de passagierskaart. Zij moeten aan dezelfde voorwaarden voldoen.

Bestuurderskaart en parkeerkaart voor passagiers aanvragen
U kunt een bestuurderskaart en een parkeerkaart voor passagiers aanvragen als:

  • u blijvend van een rolstoel gebruik maakt;
  • u andere aantoonbare ernstige lichamelijke beperkingen heeft waardoor u een gehandicaptenparkeerkaart nodig heeft.

Gehandicaptenparkeerkaart verlengen
Voor verlenging van uw gehandicaptenparkeerkaart kunt u terecht bij uw gemeente. Als u nog steeds aan de voorwaarden voldoet, is een medische keuring niet nodig. Dat is wel het geval als uw medische situatie mogelijk is veranderd. 

Geldigheid gehandicaptenparkeerkaart
Een gehandicaptenparkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig. Komt u korter dan 5 jaar voor de kaart in aanmerking? Dan is de geldigheidsduur minder.

Kosten gehandicaptenparkeerkaart
Veel gemeenten brengen kosten (leges) in rekening voor de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart. Ook kan de gemeente kosten in rekening brengen voor de medische keuring. Gemeenten bepalen zelf de hoogte van deze kosten.

Bezwaar maken: u bent het niet eens met de beslissing
De gemeente neemt een besluit neemt dat in uw nadeel is en waar u het niet mee eens bent. Het kan best zijn dat dit besluit niet klopt met de Wet of met de eigen regels van de gemeente. Het is verstandig dat u het besluit laat nakijken door een specialist.

Dwangsom
Als de gemeente niet op tijd beslist in een bezwaar- of beroepsprocedure, kan er gebruikgemaakt worden van de Wet dwangsom en beroep.

Door een beroep op deze wet te doen, wordt de gemeente gedwongen een beslissing te nemen op straffe van een dwangsom.

Wij hebben snel gezien of een besluit van de gemeente correct is of niet. KRL helpt u graag verder. Meld hier uw vraag aan.

KRL komt gratis op voor uw recht. Met de KRL-experts komt u verder, met raad en daad!

 

Deel deze pagina via: twitter
Volg ons via: twitter