Gehandicaptenparkeerkaart

Gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders (GKK-B)
U kunt 2 soorten gehandicaptenparkeerkaarten aanvragen: de bestuurderskaart en de passagierskaart.

Bij wie moet u aankloppen?
Een gehandicaptenparkeerkaart kunt u aanvragen bij de gemeente waar u woont.

Bestuurderskaart aanvragen
U kunt de bestuurderskaart aanvragen als u ten minste een half jaar:
  • zelf rijdt;
  • niet meer dan 100 meter kunt lopen met hulpmiddelen als een stok of krukken.
    Op de bestuurderskaart staat een hoofdletter B.

Medisch onderzoek bij aanvraag gehandicaptenparkeerkaart
Om voor een gehandicaptenparkeerkaart in aanmerking te komen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Medisch onderzoek moet uitwijzen of u hieraan voldoet. Dat hoeft niet als uit eerder onderzoek blijkt dat u aan de voorwaarden voldoet. Uw gemeente kan u hierover meer informatie geven.

 

Passagierskaart aanvragen
Bent u gehandicapt en kunt u zelf niet rijden? Dan kunt u een passagierskaart aanvragen. Met deze kaart kan uw chauffeur onder meer op een algemene gehandicaptenparkeerplaats parkeren. De kaart is persoonsgebonden. Op de passagierskaart staat een hoofdletter P.

U kunt deze aanvragen als u ten minste een half jaar met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken, niet meer dan 100 meter zelfstandig kunt lopen. En de hulp van de bestuurder continu nodig heeft bij vervoer van deur tot deur.

Kinderen kunnen ook in aanmerking komen voor de passagierskaart. Zij moeten aan dezelfde voorwaarden voldoen.

Bestuurderskaart en parkeerkaart voor passagiers aanvragen
U kunt een bestuurderskaart en een parkeerkaart voor passagiers aanvragen als:

  • u blijvend van een rolstoel gebruik maakt;
  • u andere aantoonbare ernstige lichamelijke beperkingen heeft waardoor u een gehandicaptenparkeerkaart nodig heeft.

Gehandicaptenparkeerkaart verlengen
Voor verlenging van uw gehandicaptenparkeerkaart kunt u terecht bij uw gemeente. Als u nog steeds aan de voorwaarden voldoet, is een medische keuring niet nodig. Dat is wel het geval als uw medische situatie mogelijk is veranderd. 

Geldigheid gehandicaptenparkeerkaart
Een gehandicaptenparkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig. Komt u korter dan 5 jaar voor de kaart in aanmerking? Dan is de geldigheidsduur ook korter.

Kosten gehandicaptenparkeerkaart
Veel gemeenten brengen kosten (leges) in rekening voor de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart. Ook kan de gemeente kosten in rekening brengen voor de medische keuring. Gemeenten bepalen zelf de hoogte van deze kosten.

KRL komt gratis op voor uw recht. Met onze juristen komt u verder, met raad en daad!

Deel deze pagina via: twitter
Volg ons via: twitter