Onze vakgebieden

Onze specialisaties zijn: de Wmo, gehandicaptenparkeerkaart, gehandicaptenparkeerplaats, leerlingenvervoer en de Particpatiewet (bijstand).

KRL-juristengroep is hét kantoor als het gaat om het sociaal domein. Wij zijn gespeciaiseerd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), gehandicaptenparkeerplaatsen (GPP) en gehandicaptenparkeerkaarten (GPK), leerlingenvervoer, de Participatiewet, de algemene en de bijzondere bijstand en minimaregelingen.

Gratis rechtsbijstand nodig? Onze Wmo- en bijstandsjuristen helpen u verder!

Als u problemen heeft met de sociale Dienst over de toepassing van de bijstand. Bijvoorbeeld ten aanzien van:

 • de opschorting, intrekking, beëindiging of terugvordering van uw bijstandsuitkering;

 • de afwijzing van uw bijstandsaanvraag;

 • het verlagen van de bijstandsuitkering;

 • gezamenlijke huishouding (samenwonen);
 • het opleggen van verplichtingen of een tegenprestatie te leveren

 • ongewenst huisbezoek door de Sociale dienst;

 • afwijzing Individuele Inkomenstoeslag;
 • afwijzing bijzondere bijstand

 • afwijzing bijdrage participatieregeling, enz.

 • beslaglegging op uw bijstandsuitkering

Of als er zijn problemen met de ondersteuning vanuit de Wmo. Bijvoorbeeld met betrekking tot de verstrekking van:

 • huishoudelijke ondersteuning in natura (ZIN) of in de vorm van een PGB voor het zware en lichte huishoudelijk werk;

 • vervoersvoorziening(en) bijvoorbeeld: CVV (leven van alle dag) scootmobiel, (aanpassing van eigen), auto, gesloten buitenwagen (Canta), vergoeding van vervoer per eigen auto, bruikleenauto, taxi of rolstoeltaxi, begeleidingskosten OV;

 • rolstoelvoorzieningen, bijvoorbeeld: handbewogen of electrische rolstoelen;

 • eenvoudige woningaanpasssingen, bijvoorbeeld: een opklapbaar douchezitje / beugelo of een onderrijdbare wastafel;

 • complexere woonvoorzieningen, zoals een (grotere) bouwkundige aanpassing of woontechnische ingreep;

 • traplift of (verrijdbare) tilvoorziening;

 • verhuiskostenvergoeding en/of saneringskosten van de woning;

 • individuele begeleiding, bijv. hulp bij plannen en organiseren;

 • begeleiding in groepsverband, bijvoorbeeld dagbesteding (beschermd wonen);

 • respijtzorg (vervangende zorg), bijvoorbeeld waneer een mantelzorger overbelast dreigt te raken;

 • afwijzing aanvraag leerlingenvervoer.

Allemaal vervelende situaties waarbij u een goed advies of juridische hulp kunt gebruiken om sterker te staan. Als juridische stappen onvermijdelijk zijn, dan kunt u rekenen op de inzet van onze gespecialiseerde juristen.

KRL komt gratis op voor uw recht. Met onze Wmo- en bijstandsjuristen komt u verder, met raad en daad!

Deel deze pagina via: twitter
Volg ons via: twitter