Onze vakgebieden

Onze vakgebieden
KRL-juristen is hét kantoor als het gaat om het sociale domein: Inkomen en Zorg. Dit vereist naast juridische kennis van alle regels, kennis van en met name gevoel voor maatschappelijke en bestuurlijke belangen; bij uitstek het werkterrein van KRL. De free-lance juristen van KRL zijn actief op het gemeentelijk werkterrein en kunnen vanuit hun ervaring antwoord geven op een breed scala aan vragen. Of het nu gaat om bijstandsrecht, of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), of andere gemeentelijke sociale voorzieningen: KRL heeft de juiste kennis in huis.

Juridisch conflict
U heeft problemen met de sociale dienst. Bijvoorbeeld ten aanzien van
 • beëindiging of niet betalen van uw bijstandsuitkering;
 • afwijzing van uw (bijzondere) bijstandsaanvraag;
 • het verlagen van de bijstandsuitkering;
 • gezamenlijke huishouding (samenwonen);
 • opleggen verplichtingen om te gaan werken of een tegenprestatie te leveren
 • ongewenst huisbezoek door de Sociale dienst;
 • beslaglegging op uw bijstandsuitkering;
 • halvering van de beslagvrije voet.
Of u heeft een geschil met het Wmo-loket van de gemeente over bijvoorbeeld:
 • afwijzing hulp bij het huishouden;
 • afwijzing rolstoel;
 • saneringskosten van een deel van de woning;
 • afwijzing rolstoel;
 • afwijzing vergoeding van verhuis- en inrichtingskosten;
 • afwijzing van een woonvoorziening bij woningaanpassing, zoals een
 • douchezitje of het verwijderen van een drempel of ingrijpende verbouwing;
 • traplift, aanpassing van een keuken of badkamer, tillift;
 • afwijzing financiële tegemoetkoming in de kosten van
 • een noodzakelijke verhuizing, sanering of tijdelijke huisvesting;
 • afwijzing vervoersvoorziening: scootmobiel, enz.;
 • afwijzing leerlingenvervoer
Of een juridisch conflict over:
 •  afwijzing kwijtschelding gemeentelijke belastingen (onroerende zaakbelastingen gebruiker
 • afwijzing kwijtschelding waterschapslasten (zuivereringsheffing en watersysteemheffing);
 • afwijzing langdurigheidstoeslag
 • afwijzing bijzondere bijstand
 • afwijzing bijdrage participatieregeling, enz.

Om maar enkele voorbeelden te noemen. Allemaal vervelende situaties waarbij u een goed advies of juridische hulp kunt gebruiken om sterker te staan. KRL helpt u verder. Als juridische stappen onvermijdelijk zijn, dan kunt u rekenen op de inzet van de deskundige juristen van KRL.

Juridische hulp nodig?
Denkt u dat u juridische hulp nodig hebt? Zoals gezegd: onze juristen hebben ruime ervaring op het gebied van bijstandsrecht, Wmo en gemeentelijke sociale voorzieningen. Zij begeleiden u tijdens het gehele juridische proces. Zo staat u er nooit alleen voor. Heeft u een meningsverschil of loopt een conflict flink uit de hand? Met KRL bent u verzekerd van professionele hulp.

Wat kunt u het best doen bij een conflict?
Heeft u een conflict met de sociale dienst of het gemeentelijke Wmo-loket?  Meld dan uw zaak bij KRL. Vul dan het formulier in op de contactpagina. Onder de tab contact  leest hoe dat kan.

KRL komt gratis op voor uw recht. Met de KRL-experts komt u verder, met raad en daad!

 

Deel deze pagina via: twitter
Volg ons via: twitter