Over ons

KRL: Königs, Rietrae en de Laat

Wie wij zijn?
Wij zijn sinds 2010 een sociaal juridisch adviesbureau op het terrein van de gemeentelijke sociale voorzieningen, bestaande uit een groep freelance juristen met een no-nonsense aanpak met veel persoonlijke aandacht, gevoel voor service en alle vakkennis op het terrein van bijvoorbeeld: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), gehandicaptenparkeervoorzieningen, leerlingenvervoer, bijstand en minimaregelingen in huis. En daar zijn we trots op.

KRL is een groep professionele freelance vakspecialisten / juristen zonder poespas, die actief zijn in zogenoemde niet-toga beroepen. Bij KRL werken universitair en HBO-geschoolde juristen, die expert zijn in de Wmo, gehandicaptenparkeervoorzieningen, leerlingenvervoer, bijstandsrecht en de overige gemeentelijke sociale voorzieningen. Alle juristen houden hun professionele kennis voortdurend op de hoogte met kennissystemen, trainingen en opfriscursussen binnen hun expertise.

Sociaal juridische dienstverlening
Wij werken vanuit ons hart met een duidelijke visie en een nog grotere missie. U als mens staat centraal. We kiezen er vanuit maatschappelijke betrokkenheid bij onze doelgroep voor om aan sociale minima gratis sociaal juridische hulp te verlenen zoals het bedoeld is. Bij u in de buurt en de klant centraal.

Dichtbij en persoonlijk
Om dat waar te maken, komen wij zo nodig op huisbezoek. Een kantoor waar u te maken heeft met één vaste contactpersoon. Want bij ons krijgt u geen 0900-nummers, maar écht persoonlijk contact. Zo waarborgen we het onderling vertrouwen. En dat is essentieel om een goed sociaal juridisch dienstverlener te kunnen zijn.
Slagvaardig, duidelijk en menselijk. Dat vinden wij, maar oordeelt u zelf.

De oprichters en maatschapdeelnemers van Maatschap KRL -Juristengroep zijn:

Deel deze pagina via: twitter
Volg ons via: twitter