Hoger beroep

Gavel, with defocussed law books behind.

Hoger beroep
Na het beroep bij de rechtbank kunt u ten slotte nog hoger beroep instellen. Het hoger beroep wordt behandeld door de Centrale Raad van Beroep in Utrecht.

De Centrale Raad van Beroep kijkt opnieuw naar uw zaak en oordeelt over de uitspraak van de rechtbank. Bij de Centrale Raad van Beroep behandelen meestal drie raadsheren (rechters in hoger beroep) gezamenlijk een zaak.
De sociale dienst of uw gemeente (bestuursorgaan) kan ook in hoger beroep gaan in een zaak. Wanneer het bestuursorgaan hoger beroep in uw zaak instelt, dan krijgt u hiervan schriftelijk bericht.

Hoe stel ik hoger beroep in?
Na de uitspraak van de rechtbank hebt u zes weken de tijd om hoger beroep in te stellen. De Centrale Raad van Beroep hanteert deze termijn strikt.

Kosten
Het instellen van hoger beroep is niet gratis. Na ontvangst van uw hoger beroep krijgt u van de Centrale Raad van Beroep een verzoek tot betaling van het griffierecht. Per 1 januari 2017 bedraagt het griffierecht voor hoger beroep bij de CRvB in een Wmo-zaak
€ 46,00. Pas wanneer het griffierecht is voldaan, zal uw beroep door de CRvB in behandeling genomen worden. Daarnaast kunt u tegen de volgende kosten aanlopen:

  • uw reis- en verblijfkosten
  • de kosten van een deskundige, als u die hebt ingeschakeld.

Wilt u algemene informatie over de (uitgebreide) gratis rechtsbijstand van KRL, klik dan op gratis rechtsbijstand.

Procedure
Voor een uitgebreide beschrijving van de procedure bij de Centrale Raad van Beroep kunt u op de website van de CRvB terecht bij Procedure.

De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep 
De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale zekerheidsrecht. Daarom is met de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep de procedure in veel gevallen tot een einde gekomen. De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep kan wel betekenen dat het bestuursorgaan een nieuw besluit moet nemen, waarna opnieuw een procedure mogelijk is.

Voorlopige voorziening
In beginsel kan hangende het (hoger) beroep bij de voorzieningenrechter van de  Centrale Raad van Beroep een voorlopige voorziening worden gevraagd indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor deze bijzondere procedure is eveneens griffierecht verschuldigd. In het algemeen gelden voor deze procedure kortere termijnen.

Zelf procederen? 
Zelf proceduren moet goed worden overwogen. Er zijn veel valkuilen en juridische voetangels. Het is jammer als u om zo’n reden de procedure verliest. Ga niet zelf knutselen als u zich niet in de juridisch kant van de procedure kunt of wilt verdiepen, maar laat uw bezwaar- en beroepsprocedure door KRL verzorgen. Meestal is het verstandig om advies in te winnen van een gespecialiseerde jurist. De KRL-juristen hebben ruime ervaring en juridische expertise op het gebied van o.a. bijstandsrecht, de Wmo en gerechtelijke procedures. U krijgt altijd een persoonlijke juridisch specialist toegewezen. Uw juridisch specialist voert zijn taken als rechtsbijstandverlener met de grootste zorg uit. Samen met deze jurist kunt u de beste strategie en plan van aanpak bepalen. Het kan ook voorkomen dat wij u afraden om juridische stappen te zetten. KRL gaat – na acceptatie van uw zaak – snel aan de slag om een conflict tot een goede oplossing te brengen. KRL stelt alles in het werk om uw zaak op te lossen. Het is ons doel om voor u een zo goed mogelijk resultaat te behalen. In sommige gevallen kan het voorkomen dat we geen redelijke kans meer zien om de zaak voor u tot een goed einde te brengen en beeindigt KRL de behandeling.

KRL helpt u graag verder
Heeft u specifieke vragen over een procedure bij de Centrale Raad van Beroep of wilt u juridisch advies? Voor meer informatie?

Bel met: 0499 – 21 65 47  (ma t/m vr 09.00 – 17:00 uur)
Mail naar: 
info@krl-juristen.nl 
Zaak aanmelden, klik hier.

KRL komt gratis op voor uw recht. Met de KRL-experts komt u verder, met raad en daad!

 

Deel deze pagina via: twitter
Volg ons via: twitter