GRATIS sociale rechtsbijstand bij Wmo en bijstand (Participatiewet)

rechtsbijstand

GRATIS rechtsbijstand in bezwaar- en beroepsprocedures bij juridische problemen met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en bijstandswet (Participatiewet), Leerlingenvervoer (LLV) en gehandicaptenparkeervoorzieningen.

Wie zichzelf door ouderdom, ziekte of beperking niet zelfstandig kan redden, kan de gemeente vragen om ondersteuning vanuit de Wmo. Denk aan:

  • hulp in het huishouden;
  • een rolstoel of een aanpassing aan uw rolstoel of scootmobiel;
  • collectief vervoer, een scootmobiel of een aanpassing aan uw auto;
  • hulpmiddelen of aanpassingen in uw woning;
  • begeleiding in het dagelijks leven (begeleiding individueel);
  • begeleiding bij persoonlijke verzorging;
  • begeleiding in een groep, zoals dagbesteding;
  • opvang: logeeropvang en vakantieopvang;
  • beschermd wonen;
  • voorzieningen ter ontlasting van mantelzorgers (gemeente noemen dit respijtzorg).

Wijst de gemeente uw verzoek om ondersteuning op grond van de Wmo (gedeeltelijk) af, weigert de gemeente u te helpen, of is uw aanvraag voor een parkeerfaciliteit, parkeerkaart, (aangepast) leerlingenvervoer of bijstandsuitkering afgewezen, uw uitkering (deels) ingetrokken of moet u uw bijstandsuitkering terugbetalen? Of onterecht een boete of een maatregel in de bijstand gekregen? Dan kunt u een ervaren jurist  bezwaar laten maken tegen die beslissing. Het kost u niets, wat de uitkomst ook is. Hand erop: altijd gratis!

Andere mening? Dien bezwaar in bij de gemeente.
Wij helpen u graag om dit zo snel en goed mogelijk te regelen. Bezwaar maken moet binnen 6 weken. Deze bezwaartermijn wordt zeer strikt toegepast. Als u te laat bent, moet u er rekening mee houden dat de beslissing van de gemeente definitief is.

Besluit u bezwaar te maken, of wilt u (hoger) beroep indienen of bij een acuut probleem een spoedprocedure (kort geding) starten of een dwangsom eisen van de gemeente bij niet tijdig beslissen? Dan is het raadzaam deze zaak direct via het online contactformulier aan te melden. Ons juristenteam staat klaar om u te ondersteunen!

Juridisch probleemoplossers voor Wmo, bijstand, leerlingenvervoer en gehandicaptenparkeervoorzieningen!

Deel deze pagina via: twitter
Volg ons via: twitter