GRATIS rechtsbijstand bij Wmo en bijstand (PW)

rechtsbijstand

GRATIS rechtsbijstand bij juridsche problemen met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo-2015) en bijstandswet (Participatiewet)

Rechtsbijstand maakt u als rechtzoekende sterker in het geval van allerlei vervelende situaties waarmee u met de gemeente (het Wmo-loket)  of de Sociale Dienst te maken kunt krijgen:
Is uw aanvraag voor ondersteuning vanuit de Wmo (deels) afgewezen?
of
Is uw bijstandsuitkering (deels) ingetrokken, stopgezet of moet u dit terugbetalen?

Voor deze en andere juridische problemen met de bijstandswet (PW) en de Wmo, wijzen zaakkundige juristen u de weg bij het vinden van een oplossing.

Gratis rechtshulp van een Wmo-jurist of bijstandsjurist nodig?

Wanneer u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, dan kunt u een jurist  daartegen een bezwaar- of beroepschrift laten indienen. Ook kan in kort geding bij de bestuursrechter een voorlopige voorziening gevorderd worden in een spoedeisende situatie.

U kunt uw bezwaar, (hoger) beroep of spoedeisende zaak met een gerust hart aan ons uit handen geven. Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, brengen wij u direct in contact met een gespecialiseerde jurist, die wij zorgvuldig hebben geselecteerd op aanpak, ruime ervaring in procederen en veel kennis op het rechtsgebied van de Wmo en bijstand.

Onze juristen zijn eerlijk, gedreven en betrokken.  Zij houden zich dagelijks bezig met (de gevolgen van) besluiten van de gemeente en bezwaar en beroep daartegen. Onze service en dienstverlening is laagdrempelig. Onze aanpak en strategie daarentegen zijn van de bovenste plank. De jurist begeleidt u tijdens het gehele juridische proces. Zo staat u er nooit alleen voor.

Wij procederen niet om te procederen. Vinden onze juristen een zaak bij voorbaat kansloos, dan passen we. Het is dan beter om uw verwachtingen te temperen en tijd en geld uit te sparen. Als we geloven in de goede afloop dan gaan we er meer dan 100% voor. We verdiepen ons grondig in uw dossier.

U wilt direct een bezwaar-  of (hogere) beroepszaak of voorlopige voorziening aanmelden of een dwangsom eisen bij niet tijdig beslissen?

Besluit u bezwaar te maken, of wilt u (hoger) beroep indienen tegen de beslissing op bezwaar of een spoedprocedure starten of een dwangsom eisen van de gemeente bij niet tijdig beslissen? Dan is het raadzaam deze zaak snel bij ons aan te melden. Zaak  direct (aan)melden? Gebruik het online aanmeldingsformulier op de contactpagina.

Bekijk de artikelen over: gratis rechtshulpbezwaar,  beroep, of voorlopige voorziening

Contactgegevens | KRL-Juristengroep
Wilt u gratis en vrijblijvend contact opnemen met een jurist. U kiest zelf hoe u dit doet, per telefoon, online via het contactformulier, email of per post.
Voor onze contactgegevens. Bekijk dan de contactpagina.
U kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur.
We helpen u graag! 

Juridisch probleemoplossers voor bijstand en Wmo!

 

Deel deze pagina via: twitter
Volg ons via: twitter