GRATIS rechtsbijstand bij Wmo en bijstand (Participatiewet)

rechtsbijstand

GRATIS rechtsbijstand in bezwaar- en beroepsprocedures bij juridsche problemen met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en bijstandswet (Participatiewet), Leerlingenvervoer en gehandicaptenparkeervoorzieningen.

Is uw aanvraag voor leerlingenvervoer of ondersteuning vanuit de Wmo (gedeeltelijk) afgewezen?
of
u krijgt geen bijstandsuitkering, uw uitkering wordt (deels) ingetrokken, stopgezet of u krijgt een boete / maatregel of u moet uw uitkering terugbetalen?

Allemaal vervelende juridische situaties. Als u hulpbehoevend of aangewezen bent op bijstand of uw kind op aangepast leerlingenvervoer, dan is het aanspannen van een juridische procedure het laatste waarop u zit te wachten. Het kost u veel tijd en energie. En het is ook best spannend. U gaat in bezwaar tegen een (uitkerings)instantie. U bent bang dat de strijd om juiste zorg of uitkering tegen u gebruikt gaat worden. De ervaring leert echter dat juridische actie vaak wel zinvol is en wel iets oplevert. Denkt u juridische ondersteuning nodig te hebben? Onze gespecialiseerde juristen helpen u graag om dit zo snel en goed mogelijk te regelen. Hoe doen we dat?

  • U kunt ons bezwaar laten maken tegen die beslissing.
  • Als de gemeente uw bezwaar ongegrond verklaart, kunnen wij voor u beroep instellen bij de (bestuurs)rechter.
  • Indien er sprake is van spoedeisendheid kunnen wij een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank.

Procedeer niet zelf!
Het is niet verplicht om in een bezwaar- of beroepschriftenprocedure een advocaat in te schakelen. Toch is het erg belangrijk om wel een professionele, gespecialiseerde jurist in de arm te nemen om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen. Uw kansen op succes in de (gerechtelijke) procedure kunnen hierdoor fors toenemen. Dit omdat een gespecialiseerde jurist op de hoogte is van de juridische spelregels en rechterlijke uitspraken die betrekking hebben op uw kwestie. De kans dat u bij zelf proceduren fouten maakt is groot omdat de uitvoeringsregels Leerlingenvervoer moeilijk zijn en de Wmo en de bijstandswet zeer ingewikkelde wetten zijn. Gemaakte fouten kunnen niet altijd worden hersteld.

Gratis rechtshulp van een Wmo-jurist of bijstandsjurist nodig?
U krijgt gratis rechtsbijstand in bezwaar- en beroepsprocedures als u in ons werkgebied woont en na acceptatie van de zaak. Zonder addertjes onder het gras, zodat u niet voor een verrasing komt te staan. Wij procederen niet om te procederen. Vinden onze juristen, die ruime ervaring hebben met procederen en veel kennis van Leerlingenvervoer, Wmo en bijstand, een zaak bij voorbaat kansloos, dan passen we. Het is dan beter om uw verwachtingen te temperen en tijd en geld uit te sparen. Als we geloven in de goede afloop dan gaan we er meer dan 100% voor. We verdiepen ons grondig in uw dossier. Onze jurist begeleidt u tijdens het gehele juridische proces. Zo staat u er nooit alleen voor.

U wilt direct een bezwaar-  of (hogere) beroepszaak of voorlopige voorziening aanmelden of een dwangsom eisen bij niet tijdig beslissen?
Andere mening? Bezwaar maken moet binnen 6 weken. Besluit u bezwaar te maken, of wilt u (hoger) beroep indienen tegen de beslissing op bezwaar of een spoedprocedure starten of een dwangsom eisen van de gemeente bij niet tijdig beslissen? Dan is het raadzaam deze zaak snel bij ons aan te melden. Zaak  direct (aan)melden? Gebruik het online aanmeldingsformulier op de contactpagina.

 

Juridisch probleemoplossers voor bijstand en Wmo!

 

Deel deze pagina via: twitter
Volg ons via: twitter