GRATIS rechtsbijstand bij Wmo en bijstand (Pw)

rechtsbijstand

GRATIS rechtsbijstand bij juridsche problemen met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo-2015) en bijstandswet (Participatiewet)

Rechtsbijstand maakt u als rechtzoekende sterker in het geval van allerlei vervelende situaties waarmee u met de gemeente (het Wmo-loket)  of de Sociale Dienst te maken kunt krijgen:
Is uw aanvraag voor ondersteuning vanuit de Wmo (deels) afgewezen?
of
Is uw bijstandsuitkering (deels) ingetrokken, stopgezet of moet u bijstand terugbetalen?

Voor deze en andere juridische problemen met de bijstandswet (Pw) en de Wmo, wijzen zaakkundige juristen u de weg bij het vinden van een oplossing.

Gratis rechtshulp van een Wmo-jurist of bijstandsjurist nodig?

Wanneer u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, dan kunt u een jurist  daartegen een bezwaar- of beroepschrift laten indienen. Ook kan in kort geding bij de bestuursrechter een voorlopige voorziening gevorderd worden in een spoedeisende situatie.

U kunt uw bezwaar, (hoger) beroep of spoedeisende zaak met een gerust hart aan ons uit handen geven. Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, brengen wij u direct in contact met een gespecialiseerde jurist, die wij zorgvuldig hebben geselecteerd op aanpak, ruime ervaring in procederen en veel kennis op het rechtsgebied van ondermeer de Wmo en bijstand.

U krijgt gratis rechtsbijstand als u in ons werkgebied woont en na acceptatie van de zaak. Wij procederen niet om te procederen. Vinden onze juristen een zaak bij voorbaat kansloos, dan passen we. Het is dan beter om uw verwachtingen te temperen en tijd en geld uit te sparen. Als we geloven in de goede afloop dan gaan we er meer dan 100% voor. We verdiepen ons grondig in uw dossier. De jurist begeleidt u tijdens het gehele juridische proces. Zo staat u er nooit alleen voor.

U wilt direct een bezwaar-  of (hogere) beroepszaak of voorlopige voorziening aanmelden of een dwangsom eisen bij niet tijdig beslissen?

Besluit u bezwaar te maken, of wilt u (hoger) beroep indienen tegen de beslissing op bezwaar of een spoedprocedure starten of een dwangsom eisen van de gemeente bij niet tijdig beslissen? Dan is het raadzaam deze zaak snel bij ons aan te melden. Zaak  direct (aan)melden? Gebruik het online aanmeldingsformulier op de contactpagina.

Bekijk de artikelen over: gratis rechtshulpbezwaar,  beroep, of voorlopige voorziening

Waar kan ik terecht met juridische vragen of advies?
Wij voeren alleen rechtsbeschermingsprocedures (bezwaar/voorlopige voorziening/beroep/hoger beroep) op het terrein van de bijstandswet (Pw), de Wmo, leerlingenvervoer en gehandicaptenparkeerkaarten.

Wij zijn geen juridische vraagbaak! Wij helpen u niet met juridische vragen.
Bij het onafhankelijke Juridisch Loket, een gesubsidieerd initiatief van de Rijksoverheid, kunt u terecht met juridische vragen. Het Juridisch Loket verleent geen verdergaande rechtsbijstand (rechtsbeschermingsprocedures), maar geeft gratis juridisch advies aan mensen met een laag inkomen en weinig vermogen.

U kunt uw juridische vraag op werkdagen van 09.00 uur tot 18.00 uur telefonisch voorleggen aan het Juridisch Loket. Telefoon:  0900 – 8020 (€ 0,25 p/m).  De spreekuren van het Juridisch Loket in uw woonplaats zijn gratis te bezoeken en u kunt zonder afspraak binnenlopen.

Juridisch probleemoplossers voor bijstand en Wmo!

 

Deel deze pagina via: twitter
Volg ons via: twitter