Bezwaar- en beroepspecialisten in bijstand (PW) en Wmo

rechtsbijstand

Gratis rechtsbijstand bij problemen met Wmo en bijstand (PW)

Rechtsbijstand maakt u sterker in het geval van allerlei vervelende situaties waarmee u te maken kunt krijgen:
Probleem met de gemeente over de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) over (her)indicatie, persoonsgebonden budget (Pgb), huishoudelijke hulp, traplift, tillift,(aangepast) vervoer, persoonlijke verzorging, begeleiding, eigen bijdrage, woningaanpassing of verhuizing, hulpmiddelen, zoals een scootmobiel, rolstoel, of een andere Wmo-voorziening?

Of heeft u problemen met de sociale dienst over uw  bijstand, minimaregelingen en schulddienstverlening, en de hieraan verbonden rechten en plichten? Is uw aanvraag voor (bijzondere) bijstand afgewezen, verlaagd of ingetrokken? Of moet u uw uitkering terugbetalen of wordt een boete toegepast. Of loopt er een fraudeonderzoek tegen u?
Of is de besluitvorming traag?  Raken stukken zoek en moet u telkens nieuwe stukken insturen?

Rechtsbijstand nodig? Samen sta ik sterker!

Wanneer u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, dan kunt u onze experts daartegen een bezwaarschrift of beroepschrift laten indienen of een spoedprocedure laten starten. Dit doen wij gratis voor u. Wij staan aan uw kant. Knokken ervoor dat u recht wordt gedaan.

Bezwaar, beroep en spoedvoorziening

U wilt bezwaar maken. Niet eens met de beslissing op bezwaar? In beroep of een spoedprocedure starten? Daar heeft u trouwens geen advocaat voor nodig. Maar op de gefinancierde rechtsbijstand is de afgelopen jaren veel bezuinigd. Die voortdurende bezuinigingen hebben inmiddels kwalijke gevolgen. Het recht dreigt voor sommigen onbetaalbaar te worden. Dat geldt voor mensen met lage inkomens, omdat de eigen bijdragen te hoog zijn. Hiernaast is lang niet iedereen in staat om voor zijn eigen belangen op te komen. Wij zien juist veel mensen die niet voor zichzelf kunnen opkomen. Veel mensen weten weinig van het recht of zijn emotioneel zó nauw betrokken bij hun zaak, dat ze niet alles goed kunnen vertellen bij een rechter of vinden het moeilijk om zelf een bezwaar- of (hoger) beroepschrift op te stellen. Dan bieden de KRL-specialisten uitkomst en zorgen ervoor dat u niet alleen staat. Net als de elektricien, de dokter of de software engineer, is de rechtshulpverlener van KRL een expert. Wij kennen de wet, weten wat uw rechten zijn en leiden u naar een goede oplossing. U kunt bij ons terecht voor 100% gratis rechtsbijstand! Dat scheelt veel geld! Omdat wij gratis werken zullen wij in alle eerlijkheid en openheid advies geven. Wij zijn gespecialiseerd in bijstand en aanverwante (minima)regelingen, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening  (Wgs), Kwijtschelding gemeentelijke belastingen, Leerlingenvervoer, parkeervoorzieningen voor gehandicapten en de Wmo en hebben van deze wetten veel kennis.

U kunt uw bezwaar, (hoger) beroep of spoedeisende zaak met een gerust hart aan ons uit handen geven. Onze Wmo- en bijstandsspecialisten geven gedegen informatie, onafhankelijk advies en gratis rechtshulp, na acceptatie van uw zaak. Wij begeleiden u tijdens het gehele juridische proces proces van bezwaar tot en met (hoger) beroep. Wij hebben ruime ervaring in het bieden van deze ondersteuning en kennen uw juridische mogelijkheden als geen ander. Wij steunen u door dik en dun. U staat er in een conflict nooit helemaal alleen voor. De sociaal juridisch dienstverlener staat aan uw zijde. Hij is uw exclusieve raadgever en zet zich in voor uw belang. Let wel: dit betekent niet dat hij het altijd helemaal met u eens is. Hij zal u zo goed mogelijk helpen. Daarom zal hij u soms ook adviseren iets niet te doen. Onze experts in bijstandsrecht en de Wmo komen met praktische en haalbare oplossingen of helpen u om problemen of conflicten te voorkomen. Met de experts van KRL staat u sterker! Doe het samen met ons. Samen maken we het verschil!

U wilt direct een bezwaar-  of beroepzaak of spoedzaak aanmelden?

Let op: de bezwaartermijn is 6 weken. Besluit u bezwaar te maken, of wilt u (hoger) beroep aantekenen tegen de beslissing op bezwaar of een spoedprocedure starten? Dan is het raadzaam deze zaak snel bij ons aan te melden. Zaak direct melden? Gebruik online het contactformulier onder de tab contact.

Uw bezwaar- of beroepzaak of spoedeisende zaak aanmelden via e-mail?

Stuurt u dan een e-mailbericht met uw persoons- en adresgegevens en telefoonnummer naar: info@krl-juristen.nl  Als bijlage stuurt u dan een scan of goede foto mee van het besluit waar u tegen in bezwaar wilt gaan. Als het gaat om een beroep, stuurt u de beslissing op bezwaar mee. 

Onze dienstverlening is gratis en als wij zeggen gratis is het ook 100% gratis.
Hoe kan dat?
Als de sociale dienst / gemeente besluit u in het gelijk te stellen, ontvangen wij de wettelijke vergoeding van de gemeente voor de gemaakte juridische kosten. Dit betekent dus dat u ons niets hoeft te betalen! Wordt u onverhoopt in het ongelijk gesteld, dan komen de kosten geheel voor onze rekening. Dat is ons risico!

Griffierechten
Bij beroep en/of een voorlopige voorziening moet u voor de procedure aan de rechter griffierecht betalen. Griffierechten zijn de kosten die u moet betalen voor het starten van een procedure bij de rechter. Een soort bijdrage, wettelijk verplicht,  in de kosten van de rechtspraak.
U betaalt dus niet voor de jurist (rechtsbijstand) van KRL, maar ook voor de procedure zelf, omdat de wet dit voorschrijft.

Voor meer informatie over gratis rechtsbijstand, de bezwaar- en beroepsprocedure of spoedvoorziening, klik op de tab: gratis rechtsbijstand,
Bezwaar,  Beroep, of spoedvoorziening.

Telefonisch spreekuur

Bel: 0499 – 21 65 47.  Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 10.00 uur. Het telefonisch spreekuur is bedoeld voor het aanmelden van spoedzaken en bezwaar- en beroepszaken. Eventueel volgt doorschakeling naar een ander telefoonnummer.
U betaalt alleen uw gebruikelijke belkosten. U vindt deze kosten op de website van uw telefoonaanbieder.

KRL komt gratis op voor uw recht. Met de KRL-experts kom je verder, met raad en daad!

Deel deze pagina via: twitter
Volg ons via: twitter