GRATIS rechtsbijstand bij Wmo, Jeugdwet, Participatiewet, leerlingenvervoer en gehandicaptenparkeren!

rechtsbijstand

GRATIS rechtsbijstand in bezwaar- en beroep bij juridische problemen met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015),  Jeugdwet (JW), de Participatiewet (bijstand), leerlingenvervoer (LLV) en gehandicaptenparkeren.

Wie zichzelf niet kan redden door ouderdom, ziekte of beperkingen, kan de gemeente vragen om ondersteuning vanuit de Wmo 2015. Denk aan:

 

  • hulp bij het huishouden;
  • woonvoorzieningen, bijvoorbeeld een aanbouw, aanpassing gemeenschappelijke ruimte, badhulpmiddelen. bereikbaarheid woning, douchehulpmiddelen, keukenaanpassing, losse woonunit, traplift, (plafond)tillift, tijdelijke huisvesting, toegankelijkheid van de woning, toilethulpmiddelen, enz.;
  • woningsanering;
  • verhuis- en inrichtingskostenvergoeding;
  • vervoersvoorzieningen, zoals: auto-aanpassing, collectief vervoer, fiets, handbike of aankoppelfiets, gehandicaptenparkeerkaart (GPK), gehandicaptenparkeerplaats (GPP) en een scootmobiel, enz.;
  • beschermd wonen: (24 uur per dag de bescherming en/of begeleiding die u nodig heeft);
  • begeleiding in het dagelijks leven (begeleiding individueel), bij persoonlijke verzorging, in een groep, zoals dagbesteding;
  • opvang: logeeropvang en vakantieopvang (kortdurend verblijf);
  • respijtzorg: voorzieningen ter ontlasting van mantelzorgers.

Niet eens met de beslissing van de gemeente?

Wijst de gemeente uw Wmo-aanvraag om ondersteuning af.

Of wijst de gemeente uw verzoek om jeugdhulp/pgb af. Of bent het niet eens met de beslissing van de gemeente over uw bijstand? Of bent u het oneens met het besluit waarbij het verzoek om een parkeervoorziening gehandicapten of leerlingenvervoer is afgewezen. Laat het ons weten en wij gaan voor u aan de slag. De rechtsbijstand kost u niets, wat de uitkomst ook is. 

 

Bezwaar maken?

Bezwaar maken tegen beslissing moet binnen 6 weken na de datum van de beslissing.
Wilt u bezwaar maken, of wilt u (hoger) beroep indienen of bij een spoedeisend probleem een ‘kort geding’ starten of een dwangsom eisen bij niet tijdig beslissen? Dan kunt u uw zaak snel en makkelijk online bij ons aanmelden. Wij gaan direct voor u aan de slag. Wilt u eerst juridisch advies of overleg met ons? Neem contact met ons op. Onze gespecialiseerde juristen staan voor u klaar om samen met u voor het beste resultaat te gaan.

 

Juridisch probleemoplossers voor Wmo, Jeugdwet, bijstand, leerlingenvervoer en gehandicaptenparkeren!

Deel deze pagina via: twitter
Volg ons via: twitter