Hoe werken wij?

 

KRL: Königs, Rietrae en de Laat

Hoe gaan wij te werk
Wij geloven in oplossingen voor problemen waarin mensen terechtkomen. Om een naar een oplossing toe te werken, vinden wij het belangrijk om de volgende stappen te zetten:

  • Wij willen eerst het probleem en de mens erachter leren kennen.
  • We plaatsen het probleem tegen het licht van wetgeving en regels.
  • We beoordelen of het zin heeft om bezwaar of (hoger) beroep in te stellen of we kiezen een alternatieve weg. We geven eerlijke informatie over de haalbaarheid van uw zaak.
  • We brengen samen met u onder woorden welke oplossing u wenst en sluiten onze acties daarbij aan.
  • We maken samen afspraken over wie er wat doet. Als u dat wilt leggen we dit vast in een afsprakenlijstje.
  • We gaan voor u aan de slag gaan met de gemaakte afspraken.
  • Gaandeweg hebben we regelmatig contact met u over de stand van zaken, afspraken en stellen we verwachtingen bij.
  • Correspondentie via e-mail.
  • ls de kwestie is opgelost, kijken we terug of u tevreden bent.

Deze werkwijze betekent dat we insteken op een juridische weg, via het bezwaar en beroep. Het kan ook betekenen dat we ervoor kiezen om te onderhandelen met de gemeente en zo naar een oplossing werken.
We maken de keuzes samen met  u en handelen nooit op eigen houtje.

Met KRL kom je verder, met raad en daad.

 

Deel deze pagina via: twitter
Volg ons via: twitter