Wmo vervoersvoorzieningen

vervoer

Doel Wmo 
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking ondersteuning bij hun vervoer kunnen krijgen.  Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen.

Wmo-vervoersvoorzieningen
Vervoersvoorzieningen maken het mensen met een beperking mogelijk om zich lokaal te verplaatsen. Als u het openbaar vervoer niet kunt bereiken of geen gebruik kunt maken van dat openbaar, kunt u in aanmerking komen voor een vervoersvoorziening voor uw dagelijkse sociale vervoer. Uw gemeente gaat uit van de goedkoopst adequate voorziening. We bespreken hier de meest voorkomende vervoersvoorzieningen.

Wmo-vervoersvoorzieningen kunnen bestaan uit:

a. Algemene vervoersvoorzieningen: is een algemene voorziening in de vorm van een collectieve vervoersvoorziening (CVV) tegen gereduceerd tarief, voorbeelden zijn:
–   taxibusje en rolstoeltaxi of
een individuele vervoersvoorziening, zoals:
b. een individuele vervoersvoorziening in natura;
c. een persoonsgebonden budget te besteden aan een individuele vervoersvoorziening in natura;
d. een financiële tegemoetkoming in de kosten van een individuele vervoersvoorziening.

Bij b. een individuele vervoersvoorziening in natura kan het gaan om:
 • een al dan niet aangepaste bruikleenauto
 • een al dan niet aangepaste gesloten buitenwagen, bijv. een Canta
 • een scootmobiel
 • een ander verplaatsingsmiddel, Voor verplaatsingen rond de woning kunt u een driewielfiets, loopfiets, rolstoelfiets of fietszitje aanvragen.
Bij d. een financiële tegemoetkoming in de kosten van een individuele vervoersvoorziening kan het gaan om:
 • een aanpassing van de eigen auto.
 • gebruik van een bruikleenauto
 • gebruik van taxi of auto
 • gebruik van rolstoeltaxi
 • medisch noodzakelijke begeleiding.
Om het vervoer mogelijk te maken moeten ook weer andere voorzieningen worden verstrekt. Zoals voorzieningen voor:
 • onderhoud en reparatie
 • medisch noodzakelijke begeleiding
 • het gebruik van de voorziening (u moet weten hoe bijvoorbeeld uw scootmobiel werkt)
 • oplaadkosten van de accu van uw scootmobiel
 • rijlessen (alleen de extra kosten)
 • verzekeringen
 • parkeerfaciliteiten (bijvoorbeeld een overdekte en afsluitbare parkeerplaats voor uw scootmobiel)
 • gehandicaptenparkeerkaart en parkeerplaats.

Collectief vervoer gaat voor
Als u niet met het openbaar vervoer kunt reizen, kijkt de gemeente eerst of een collectieve vervoersvoorziening een oplossing biedt. Het collectief vervoerssysteem is een vorm van openbaar vervoer die speciaal is gericht op mensen die geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Collectief vervoer wordt als een individuele maatwerkvoorziening beschouwd, omdat het niet voor iedereen toegankelijk is. Als een gemeente collectief vervoer biedt, hoeft de gemeente  aan u als u van dat vervoer gebruik kunt maken, geen andere maatwerkvoorziening voor het vervoer te verstrekken. Dit heet het primaat van het collectief vervoer. Lokaal collectief vervoer is een vervoersvoorziening voor prive-reizen in de omgeving. Lokaal vervoer is te gebruiken als u niet verder reist dan 5 OV-zones vanaf uw woonadres. De lengte van een zone is 4 à 5 km. Afwijkingen zijn per stad of dorp mogelijk.

Valys, uitstapjes buiten de eigen regio
Valys (geen Wmo-voorziening) is voor vervoer buiten de regio voor reizigers met een mobiliteitsbeperking. Voor de korte afstanden is er in veel plaatsen een lokaal of regionaal vervoerssysteem. Maar als u verder van huis wilt, dan is er Valys. U kunt Valys (geen gemeentelijk systeem) gebruiken als u verder reist dan 5 OV-zones vanaf uw woonadres. Voor een bezoek aan familie of vrienden of fijn een dagje op stap met de kleinkinderen. Met Valys krijgt u voor een aantrekkelijk tarief vervoer dat u veilig en comfortabel naar uw bestemming brengt.

Naast het Valys taxivervoer, dat u van deur tot deur brengt, biedt Valys u ook verschillende mogelijkheden om de taxi te combineren met de trein. Deze Valys treinreis kunt u onder volledige begeleiding maken met Valys Begeleid of, als u zelfstandig wilt reizen, met Valys Vrij. De speciale vervoerspas voor sociaal recreatief reizen in heel Nederland kunt u bij Valys aanvragen.

Wilt u gebruikmaken van het openbaar vervoer? U kunt dan een OV-begeleiderskaart aanvragen bij NS. Met een OV-begeleiderskaart reist één begeleider gratis met u mee. U kunt met verschillende begeleiders reizen.

Vragen? Zaak online aanmelden?
Heeft u vragen? Bel ons via 0499 – 21 65 47 of mail naar info@krl-juristen.nl, we zullen er alles aan doen om u zo snel mogelijk te helpen. Wilt u uw zaak direct online aanmelden, gebruik daarvoor de tab aanmelden in de menubalk.

KRL komt gratis op voor uw recht. Met KRL kom je verder, met raad en daad!

Deel deze pagina via: twitter
Volg ons via: twitter