Wmo en verhuizing gaat voor

verhuizing

Wmo en het primaat van verhuizing
Verhuizing gaat voor aanpasing van uw woning. Verhuizing zal – vanuit het financieel perspectief van de gemeente gezien – meestal de goedkoopst-adequate oplossing zijn. Als er grotere woningaanpassingen nodig zijn om normaal gebruik van de woning mogelijk te maken bekijkt de gemeente meestal eerst of verhuizen een geschikte manier is om het woonprobleem op te lossen. Als dat zo is zal dit een goedkopere oplossing zijn en wordt geen maatwerkvoorziening in de vorm van een woningaanpassing toegekend. Dit wordt het primaat van de verhuizing genoemd. De gemeente kan het primaat van verhuizen alleen toepassen als er een passende woning beschikbaar is. Wat passend is verschilt per situatie. De gemeente past het primaat van verhuizen niet automatisch toe. De gemeente moet de individuele belangen afwegen en daarbij rekening houden met allerlei omstandigheden, zoals de sociale omstandigheden van de aanvrager ( de buurt, familie, vrienden, mantelzorg) en een eventuele stijging van de woonlasten.

Formeel kan de gemeente u niet dwingen tot verhuizing. Wel kan het hanteren van het primaat een adequate oplossing zijn, waarmee de gemeente aan haar verplichtingen uit de wet heeft voldaan. Het niet accepteren van deze oplossing door u als de aanvrager betekent op zichzelf niet dat daardoor alsnog recht op een woningaanpassing in de reeds bewoonde woning bestaat.
Door sommige gemeenten wordt bij de beoordeling van het primaat een financiële grens gehanteerd; het primaat wordt alleen gehanteerd als een aanpassing bijvoorbeeld meer dan € 6.800,- zou gaan kosten. De grens heeft te maken met de kosten van een traplift en enkele kleine aanpassingen.

Vragen? Zaak online aanmelden?
Heeft u vragen? Bel ons via telefoonnummer: 0499 – 21 65 47 of mail naar info@krl-juristen.nl, we zullen er alles aan doen om u zo snel mogelijk te helpen. Wilt u uw zaak direct online aanmelden, gebruik daarvoor het formulier onder de tab contact.

KRL komt gratis op voor uw recht. Met de KRL-experts kom je verder, met raad en daad!

Deel deze pagina via: twitter
Volg ons via: twitter