Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

download (15)

Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Bent u in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders en komt het met regelmaat voor dat u niet dichtbij uw woning kunt parkeren, dan kunt u bij de gemeente een aanvraag indienen voor de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats.

Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken houdt dan in dat er een parkeerplaats in de buurt van uw woning speciaal voor uw auto wordt gereserveeerd.

Aanvragen
U vraagt de gehandicaptenparkeerplaats aan bij uw gemeente.

Voorwaarden
De eisen kunnen verschillen per gemeente U kunt in de regel in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken, als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • U bent in het bezit van een geldige bestuurdersgehandicaptenparkeerkaart. Houders van een passagierskaart komen niet in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerplaats;
 • Er in de omgeving van uw woonadres of werkadres weinig parkeergelegenheid is;
 • U nu regelmatig parkeert op meer dan 100 meter van de hoofdingang van uw eigen woning;
 • Als uit het medisch advies van de keurende instantie blijkt dat u, met de gebruikelijke loophulpmiddelen, een afstand van 50 tot 100 meter te voet af kunt leggen, dan bepaalt vaak de parkeerdruk of u in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerplaats. Alleen bij een (zeer) hoge parkeerdruk krijgt u een gehandicaptenparkeerplaats;
 • Er geen verkeersonveilige situatie ontstaat;
 • Ook heeft u een geldig rijbewijs en staat u ingeschreven op het adres dat opgegeven wordt voor de parkeerplaats;
 • U beschikt niet over eigen parkeergelegenheid (oprit, garage etc.). Als dat wel het geval is verwacht de gemeente dat u daar gebruik van maakt. U komt dan niet in aanmerking voor een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats;
 • De auto staat geregistreerd op uw naam of die van uw partner. De auto kan overigens ook op naam van staan van een huisgenoot of een leasemaatschappij;

Heeft u een brommobiel? Ook dan kunt u een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen.Een scootmobiel of Canta (kleine brommobiel) mag op de stoep staan, zolang de doorgang voor anderen niet wordt belemmerd. Als er voor uw scootmobiel niet genoeg plaats is op de stoep, kunt u daarvoor een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen.

Welke gegevens heeft de gemeenten van u nodig
Welke gegevens u moet overleggen, verschilt van gemeente tot gemeente. U moet bij de aanvraag in elk geval:

 1. een kopie van de landelijke gehandicaptenparkeerkaart;
 2. een kopie van het kentekenbewijs, deel II;
 3. een kopie van uw geldig rijbewijs, bijvoegen.

Procedure
De gemeente kan uitsluitend aanvragen in behandeling nemen van de aanvragers die wonen in de aanvraaggemeente. De gemeente stuurt uw documenten door naar een medische deskundige. U ontvangt een uitnodiging voor een medische keuring. Een keuringsarts keurt u en brengt een advies uit. Dit advies gebruikt de gemeente voor de toewijzing of afwijzing van de parkeerplaats.

Zijn er kosten aan verbonden?
Met het behandelen van de aanvraag zijn meestal kosten gemoeid. De kosten zijn vastgelegd in de legesverordening. De kosten verschillen flink per gemeente. Er zijn gemeenten waarbij een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken gratis is. En er zijn gemeenten die de kosten voor de aanleg volledig bij u in rekening brengen.

Vaak vragen gemeenten een bijdrage in de kosten van het medisch advies en een bijdrage in de aanleg van de gehandicaptenparkeerplaats .

Moet het bord met het kenteken worden vervangen? Omdat u bijvoorbeeld een andere auto hebt. Dan zijn de kosten van  de vervanging van het verkeersbord ‘gehandicaptenparkeerplaats’ met daaronder het bord met een voertuigkenteken voor de aanvrager.

Publicatie-plicht
De aanwijzing van de gehandicaptenparkeerplaats op kenteken wordt gepubliceerd, waardoor uw buren in de gelegenheid gesteld worden om binnen een termijn van zes weken bezwaar in te dienen tegen het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. De publicatie vindt veelal plaats op de gemeentelijke website, in huis-aan-huiskranten en/of de Staatscourant.

Bezwaar maken: u bent het niet eens met de beslissing
De gemeente neemt een besluit neemt dat in uw nadeel is en waar u het niet mee eens bent. Het kan best zijn dat dit besluit niet klopt met de Wet of met de eigen regels van de gemeente. Het is verstandig dat u het besluit laat nakijken door een specialist.

Dwangsom
Als de gemeente niet op tijd beslist in een bezwaar- of beroepsprocedure, kan er gebruikgemaakt worden van de Wet dwangsom en beroep.

Door een beroep op deze wet te doen, wordt de gemeente gedwongen een beslissing te nemen op straffe van een dwangsom.

Vragen? Zaak online aanmelden?
Heeft u vragen? Bel ons via telefoonnummer: 0499 – 21 65 47 of mail naar info@krl-juristen.nl, we zullen er alles aan doen om u zo snel mogelijk te helpen. Wilt u uw zaak direct online aanmelden, gebruik daarvoor het formulier onder de tab contact.

KRL komt gratis op voor uw recht. Met de KRL-experts komt u verder, met raad en daad!

Deel deze pagina via: twitter
Volg ons via: twitter