Huisbezoek

huisbezoek

Huisbezoek
Om het recht op bijstand vast te stellen, kan de sociale dienst een onderzoek instellen naar uw woon- en leefsituatie. De meeste mensen die een uitkering aanvragen ervaren dit onderzoek als ingrijpend. Tijdens het huisbezoek kijkt de sociale recherche bijvoorbeeld naar de aanwezigheid van persoonlijke eigendommen, indeling van de woning, de relatie tot huisgenoten en andere zaken. Pas als u duidelijk kunt aantonen dat u woont of niet samenwoont op het opgegeven adres en aan de uitkeringsvoorwaarden voldoet, wordt een uitkering toegekend of voortgezet.

Van onderzoek naar de woonsituatie is ook sprake als de sociale dienst aan de juistheid van de gegevens twijfelt. Voor een huisbezoek gelden een aantal regels. De sociale dienst is bijvoorbeeld niet onder alle omstandigheden bevoegd tot huisbezoek.

Bezwaarschrift tegen besluit sociale dienst
Als u bijstandsverlening afhankelijk bent, bevindt u zich in een kwetsbare positie. U bent grotendeels afhankelijk van de grillen van de sociale dienst. Wanneer uw bijstandsuitkering door de sociale dienst als gevolg van het huisbezoek ten onrechte is opgeschort, ingetrokken en/of beëindigd, dan dient er direct te worden gehandeld. Immers, wanneer de sociale dienst meent dat u geen recht (meer) heeft op een bijstandsuitkering, heeft dat vergaande gevolgen. Financiële problemen dreigen. Laat een besluit van de sociale dienst dan ook altijd beoordelen door een jurist. Laat KRL u begeleiden met het schrijven en indienen van uw bezwaarschrift. Zo vergroot u uw kansen op (hervatting van) een bijstandsuitkering. Vaak kan na indiening van een bezwaarschrift of beroepschrift wel een bijstandsuitkering worden verkregen.

Haal extra bijstandsexpertise in huis om uw kansen te versterken. Stuur ons via het online contacformulier  uw gegevens toe. Een ervaren bijstandsspecialist (jurist) informeert u vrijblijvend en kosteloos over de juiste juridische aanpak. Wilt u meer informatie over de (uitgebreide) gratis rechtsbijstand van KRL, klik dan hier.

Tijdig bezwaar maken
Binnen zes weken moet u een bezwaarschrift indienen bij de gemeente (het college van burgemeester en wethouders). Dan is het dus raadzaam uw zaak snel bij ons aan te melden. Een bezwaarschriftenprocedure kan leiden tot herziening of intrekking van het besluit om de uitkering te beëindigen dan wel verleende bijstand terug te vorderen.

KRL helpt u graag verder.
Heeft u het gevoel dat u recht heeft op een betere oplossing?  Vraag dan KRL om rechtshulp! Wij vinden het belangrijk u zo snel en goed mogelijk te helpen. Direct contact met ons? Bel met: 06 55997477 (ma t/m vr 09.00 – 17:30 uur) of mail naar:
info@krl-juristen.nl

Met KRL kom je verder, met raad en daad.

 

 

Deel deze pagina via: twitter
Volg ons via: twitter