Visie, missie en kernwaarden

Visie
Wij ervaren dat de zwaksten in onze samenleving moeite hebben om de regels op het gebied van sociale voorzieningen te begrijpen en ernaar te handelen. Ze komen onvoldoende voor zichzelf op. De regels zijn behoorlijk ingewikkeld. Bovendien is de valkuil van gemeentelijke uitvoeringsinstanties, zoals Wmo-loketten, wijkteams en sociale diensten, om te vervallen in bureaucratie (juridische reflex) in plaats van mens- en oplossingsgericht te werken. Terwijl veel (semi-)overheden die werken met de zwakke doelgroepen juist beloven dat ze de cliënt centraal stellen, komt dat in hun werkmethoden nog onvoldoende tot uitdrukking.

Onze visie houdt kort gezegd in dat alle mensen die niet zelfredzaam zijn en een beroep doen op ondersteuning, op weg worden geholpen door:

  • de vraag van de klant duidelijk krijgen door middel van vraagverheldering.
  • vergroten van de zelfredzaamheid door versterking van de eigen kracht en het eigen netwerk.
  • maatwerk als norm.

Missie
Wij geloven dat het mens- en oplossingsgericht werken door de gemeente mogelijk is en op een eenvoudige en goedkope manier! In onze contacten prikkelen we de gemeente om het contact en de ondersteuning af te stemmen op de situatie van de klant. Niet alleen in de zaak die op dat moment voorligt, maar ook in toekomstige contacten.

Wij willen de minima en de zwakkeren in onze samenleving en ook de uitvoerders ondersteunen in het omgaan met het spanningsveld maatwerk versus regeltjes. Wij geloven hierin en dragen dit uit in ons dagelijks werk.

Kernwaarden
Alle juristen van KRL doen hun werk vanuit zes kernwaarden:

  • Klantgericht (we zetten in op mens- en oplossingsgericht werken op de lange termijn)
  • Resultaatgericht (we zetten ons in om de zaak te ‘winnen’)
  • Verantwoordelijk (we zijn verantwoordelijk voor onze eigen acties en prestaties)
  • Integer (we zijn ‘recht door zee’)
  • Aandachtig (we luisteren en reageren met aandacht)
  • Teamwork (we werken met elkaar samen aan het resultaat)

De kernwaarden laten zien dat KRL staat voor: Kwaliteit, Resultaat en Luisterend oor.

KRL komt gratis op voor uw recht. Met de KRL-juristen komt u verder, met raad en daad!

Deel deze pagina via: twitter
Volg ons via: twitter