CRvB: Schuldregeling Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) terecht beëindigd.

Schuldregeling Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) terecht beëindigd.

Het gemeentebestuur van Groningen heeft volgens uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (hoogste rechter) d.d. 8 februari 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:295) terecht het standpunt ingenomen dat de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) het gemeentebestuur niet verplicht de rechtbank te verzoeken om vaststelling van een dwangakkoord als bedoeld in artikel 287a van de Faillissementswet, indien niet alle schuldeisers akkoord gaan met de aangeboden schuldregeling.  Het gemeentebestuur beëindigde de schuldregeling omdat niet alle schuldeisers met de aangeboden regeling akkoord zijn gegaan. Nu die omstandigheid buiten de macht van het gemeentebestuur ligt, kan bij die beëindiging geen nadere belangenafweging plaatsvinden. Het gemeentebestuur bood de belanghebbende in de vorm van budgetbeheer en hulp bij een traject tot toelating tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP). Dat de belanghebbende daarvan geen gebruik wil maken, dient voor zijn rekening te blijven en maakt de beëindiging van de schuldhulpverlening niet onevenredig.

Voor de volledige tekst van de uitspraak,  klik op http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=

 

 

 

 

Deel deze pagina via: twitter
Volg ons via: twitter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *